Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

...
Pokracuj

Statutární město Kladno

...
Pokracuj

Laponsko

Laponsko I když je velmi daleko. Až za polárním kruhem. Původně to byly všechny oblasti na sever od polárního kruhu, dnes se tato hranice posunula ještě o něco severněji a zúžila na oblast, kde žije necelých 100.000 posledních lapů. ...
Pokracuj

Ekologie - Hospodaření s odpady v ČR

Protokol č. 6 Téma: Ekologie - Hospodaření s odpady v ČR ÚvodProdukce a zneškodňování odpadu by mělo patřit mezi prioritní probl& ...
Pokracuj

“Reklama bez papíru”

Úvod   Jedním z výrazně negativních jevů na přelomu 20. a 21. století je výrazný růst spotřeby papíru. Jestliže sloužil papír po více než 800 let jako významný prostředek k šíření ...
Pokracuj

Analogový model řízeného objektu

Analogový model řízeného objektu Řízená soustava je popsána přenosovou funkcí F(p) = = U(p)/Y(p) Zvolíme konkrétní parametry ai tak, aby soustava byla kmitavá – kořeny polynomu P(p) ve jmenovateli přenosu musí b& ...
Pokracuj

Technicke - ostatni

Technicke - ostatni ČLENĚNí ROZVODNÉ SOUSTAVY: VN 400kV, 220 kV, 110 kV, VN 22kV, 6kV, NN 380V, 220 V. ELEKTRáRNY:teplené, jaderné, vodní (hrázové, průtočné, přečerpávací), slunečné, v ...
Pokracuj

Ekonomická statistika - Vícenásobná korelace

  Vysoké učení technické Brno Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně Ekonomická statistika - Vícenásobná korelace 1. Zadání : Podnik se rozhod ...
Pokracuj

Nazdarek studentici, pro ty, kteri maji "KONJUNKTURNI VYZKUM" zasilam okruh temat na seminarni praci v rozsahu 3-5 stran.

Nazdarek studentici, pro ty, kteri maji "KONJUNKTURNI VYZKUM" zasilam okruh temat na seminarni praci v rozsahu 3-5 stran. 1.Předmět a zakladni metody konjk. vyzkumu 2.Konj. v. a jeho hlavni pracovni faze 3.Ukazatele konjunktury-vecne cleneni 4.Indikatory konj. z hlediska casove souvztaznosti 5.Podsta ...
Pokracuj

Referaty Technologie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9