Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Sociologie literatury

...
Pokracuj

Podstata sociologie

Podstata sociologie Sociologie jako věda o společnosti se zabývá hlubším studiem společenských problémů, a proto ji řadíme k humanitním vědám. Vzhledem k ...
Pokracuj

DOTAZNíK

  DOTAZNíK Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás požádal o vyplňení tohoto dotazníku. Jedná se o dotazník, který slouží k sociologickému výzkumu o vlivu jednotlivých druhů uliční rek ...
Pokracuj

PŘíRODA A SPOLEČNOST

...
Pokracuj

Globalizace

Globalizace  Globalizace nejen spojuje, ale i rozděluje; rozděluje, právě když spojuje - příčiny rozdělování zeměkoule jsou stejné jako ty, které podporují její sjednocování. Vedle rozvíjejícího planetá ...
Pokracuj

Definícia sociológie a sociálneho konania

Definícia sociológie a sociálneho konania Sociológiou budeme nazývať vedu, ktorá chce interpretáciou pochopiť sociálne konanie, a tým príčinne vysvetliť jeho priebeh a účinky. Konanie má pritom označovať ...
Pokracuj

Definice rodiny

-1- Rodina, snad jako nejstarší základní společenská skupina či společenství nejtěsněji spjaté nejrůznějšími vztahy uvnitř i navenek - funkcemi, činnostmi zabezpečujícími potřeby svých členů ...
Pokracuj

TRESTNí PRáVO

TRESTNí PRáVO Trestní právo je soubor právních norem týkajících se trestání fyzických osob za závažná provinění (trestné činy) proti chráněným zájmům společnos ...
Pokracuj

...
Pokracuj

...
Pokracuj

Referaty Sociologie

 1  2  3  4  5  6  7  8