Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Právní poradenství

  zy914z5214eyye 25914zzo14eye5c

Právní poradenství

  zy914z5214eyye 25914zzo14eye5c

Zadání č. 5:

  zy914z5214eyye 25914zzo14eye5c

Žena žijící sama se dvěma dětmi ve věku 6 a 10 let byla vyslána na služební cestu dne 1. 2. 1997. Žena se služební cestou nesouhlasila , a proto ji zaměstnavatel dal výpověď pro porušení pracovní kázně zvláště hrubým způsobem dne 4. 4. 1997 podle § 46 odst. 1 písmeno f zákoníku práce. Žena s   zy914z5214eyye 25914zzo14eye5c výpovědí nesouhlasila a podala žalobu soudu na neplatnost výpovědi dne 10. 4. 1997.

Jakým způsobem tato žena svou žalobu zdůvodnila?

  zy914z5214eyye 25914zzo14eye5c

Řešení:

  zy914z5214eyye 25914zzo14eye5c

  1. Podle § 154 odst. 1,2 zákoníku práce smí být osamělá žena pečující o dítě, které nedosáhlo věku 15 let, vyslána na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem. Proto neměl zaměstnavatel důvod považovat nesouhlas ženy s   zy914z5214eyye 25914zzo14eye5c uskutečněním služební cesty za porušení pracovní kázně zvláště hrubým způsobem.

  2. Podle § 46 odst. 3 zákoníku práce může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď pro porušení pracovní kázně nebo z   zy914z5214eyye 25914zzo14eye5c důvodu, pro který se lze s   zy914z5214eyye 25914zzo14eye5c okamžitou platností zrušit pracovní poměr pouze ve lhůtě do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k   zy914z5214eyye 25914zzo14eye5c výpovědi dozvěděl. Důvod k   zy914z5214eyye 25914zzo14eye5c výpovědi nastal 1. 2. 1997 a výpověď byla podána 4. 4. 1997, což přesáhlo lhůtu dvou měsíců.

  zy914z5214eyye 25914zzo14eye5c

Komentář:

  zy914z5214eyye 25914zzo14eye5c

Zákoník práce nevymezuje a ani nemůže vymezit, co se rozumí pod pojmem závažné porušení pracovní kázně. V   zy914z5214eyye 25914zzo14eye5c případech závažného porušení pracovní kázně je nezbytné posoudit vždy souvislosti případů, při nichž porušení pracovní kázně nastalo. Je nutné, aby zaměstnavatel posoudil porušení pracovní kázně z   zy914z5214eyye 25914zzo14eye5c hlediska objektivních dopadů, z   zy914z5214eyye 25914zzo14eye5c hlediska intenzity porušení kázně a z   zy914z5214eyye 25914zzo14eye5c hlediska osobních vlastností zaměstnance.