Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Dohoda o výpůjčce do zahraničí ve smyslu paragrafů 659 - 662 Občanského zákoníku České republiky

Dohoda o výpůjčce do zahraničí ve smyslu paragrafů 659 - 662 Občanského zákoníku České republiky mezi Půjčitelem: a Vypůjčitelem: 1. Půjčitel sv ...
Pokracuj

ZáKLADNí PRáVNí POJMY

ZáKLADNí PRáVNí POJMY Právo - soubor norem,které vydává stát v písemné formě.Tyto normy jsou závazné pro jednotlivce i spole- čnost jako celek.Zachování těchto norem je garantová ...
Pokracuj

OBCHODNí PRáVO A ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKáNí

OBCHODNí PRáVO A ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKáNí ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKáNí pramenem zák.455/91sb.posl novela356/1999 ŽIVN.ZáKON upravuje podmínky živn.podnikání a kontrolu nad jeho dodržováním.Živn. ...
Pokracuj

Státní sociální podpora Sb. o státní sociální podpoře

Státní sociální podpora Sb. o státní sociální podpoře Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní osobní potřeby dětí a rodin. Stát ...
Pokracuj

Kapitálové společnosti

Kapitálové společnosti založení a vznik společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti zrušení a zánik společnosti - s likvidací, bez likvidace     Společnost s ručením omezením ( ...
Pokracuj

Právo –soubor pravidel podle kterých se odedávna řídí a organizuje lidské soužití.

Právo –soubor pravidel podle kterých se odedávna řídí a organizuje lidské soužití. systém příkazů, pravomoc tyto příkazy dávat, mít prostředky vynutit právo Stát je subjekt právotvorný Pr&aacut ...
Pokracuj

TRESTNí ČINNOST MLáDEŽE

TRESTNí ČINNOST MLáDEŽE    Jedním z nejzávažnějších problémů v boji s kriminalitou je trestná činnost mládeže. Kriminalita mládeže, jako součást kriminality v ...
Pokracuj

Analýza mimořádných událostí na území ČR

Seminární práce Analýza mimořádných událostí na území ČR   Vymezení základních pojmů Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ukládá určitým státn&iacut ...
Pokracuj

...
Pokracuj

Kupní smlouva

Kupní smlouva Obsah: Obecná charakteristika kupní smlouvy, typy kupní smlouvy dle Obchodního a Občanského zákoníku Shodné a rozdílné znaky kupní smlouvy dle obchodního a občanského zákoníku Vzorová kupn&ia ...
Pokracuj

Referaty Pravo

 1  2  3  4  5  6  7  8