Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Koncepce bytové politiky – obec Dobroslavice - Seminární práce z předmětu Bytová politika

Vysoká škola báňská -Technická Univerzita Ostrava Fakulta ekonomická                     Koncepce bytové politiky – obec Dobroslavice - Seminární práce z předmětu Bytov ...
Pokracuj

STUDIE BYDLENí V MĚSTĚ HODONíN

VYSOKá ŠKOLA BáŇSKá TECHNICKá UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta  Marketing a obchod STUDIE BYDLENí V MĚSTĚ HODONíN Seminární práce  ...
Pokracuj

Téma : Bytová politika města Šternberka

VŠB- TECHNICKá UNIVERZITA OSTRAVA – FAKULTA EKONOMICKá Seminární práce z předmětu : Bytová politika Téma : Bytová politika města Šternberka ...
Pokracuj

...
Pokracuj

Hospodářská komora České republiky

Slezská Univerzita Obchodně podnikatelská fakulta Katedra financí Seminární práce do předmětu Obchodní operace Téma:   Hospodářská komora České republiky ...
Pokracuj

BYTOVá POLITIKA – stav, problémy, cíle

BYTOVá POLITIKA – stav, problémy, cíle I. STAV V OBLASTI, KTEROU ŘEŠí DANá POLITIKA V období po druhé světové válce do r. 1989 byla bytová politika realizována v prostředí centralisticky řízen&ea ...
Pokracuj

...
Pokracuj

Otázky na družstevnictví - Hospodarska politika

Otázky na družstevnictví - Hospodarska politika Legislativa ČR a družstva; obchodní zákoník; transformace; bytové, peněžní družstevnictví; daň z příjmů a družstva; tradice legislativy; bariéry současné legisla ...
Pokracuj

Metody určení cen v malých pivovarech - Cenova politika

Metody určení cen v malých pivovarech - Cenova politika Cílem této seminární práce je seznámení s  metodami určení cen v malých pivovarech. Důvodem pro volbu tohoto tématu a jeho aplikace právě v oboru pi ...
Pokracuj

...
Pokracuj

Referaty Politika

 1  2