Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Teleshopping v praxi

FILOZOFICKá FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHOKATEDRA MARKETINGOVEJ KOMUNIKáCIE Teleshopping v praxi seminárna práca z direct marketingu Matej Hargaš Marketingov&a ...
Pokracuj

Logonyma - Logonymy

Logonyma - Logonymy Úkolem naší seminární práce bylo pracovat s problematikou tvorby logonym. Tato problematika není pouze odbornou záležitostí, ale každý podnikatel se jí musí při zahájení podnikatelské ...
Pokracuj

Distribuční cesty vývoj distribučních struktur

Distribuční cesty vývoj distribučních struktur K 31.12.1989 bylo u nás 43 990 prodejen, z toho 39 016 stacionárních (bez stánků, kiosků apod.) a celková prodejní plocha dosáhla 3 382 tis. m2 , což představovalo 0,3 m2 na 1 obyvatele, ted ...
Pokracuj

PLáNOVáNí

PLáNOVáNí Prodej na zahraniční trhy může být nesmírně výnosný. Japonci to už nějakou dobu světu dokazují. Některé firmy ve východním i v západním světě prodávají v& ...
Pokracuj

ŘíZENí PRODEJE

VYSOKá ŠKOLA BáŇSKá - TECHNICKá UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKá FAKULTA ŘíZENí PRODEJE seminární práce OBSAH: Úvod ... ...
Pokracuj

OBCHODNí JEDNáNí

Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava, ekonomická fakulta OBCHODNí JEDNáNí seminární práce – přepracovaná verze ...
Pokracuj

Analýza vnitřních faktorů konkurenceschopnosti společnosti Západočeská energetika, a. s.

Fakulta managementu a ekonomiky Analýza vnitřních faktorů konkurenceschopnosti společnosti Západočeská energetika, a. s. Zá ...
Pokracuj

 Podniková ekonomika

                Semestrální práce z předmětu MARKETING        Podniková ekonomika   Studijní obor: podniková ekonomika     &nb ...
Pokracuj

Product - produkt (výrobek, služba nebo myšlenka), Price - cena, Place - místo, distribuce, Promotion - marketingová komunikace - Marketingovy mix

Product - produkt (výrobek, služba nebo myšlenka), Price - cena, Place - místo, distribuce, Promotion - marketingová komunikace - Marketingovy mix ÚVOD V moderním pojetí marketingu je zdůrazňován jeho komplexní charakter. Marketing je chá ...
Pokracuj

Marketingový výzkum a marketingové studie

VUT Brno Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně     Seminární práce do Marketingu   na téma     Marketingový výzkum a marketingové studie   3.5.1998 Martin Farný II./15. skupina Obsah I. Marketingov ...
Pokracuj

Referaty Marketing

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11