Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Distribuce

-1- Úvod: Distribuce Distribuce, jako součást marketingového mixu, bývá často uváděna jako poslední. Ale co se týče významového dělení prvku mark ...
Pokracuj

DROGERIE MAREK - Hodnocení maloobchodní jednotky

Vysoká škola ekonomická Fakulta mezinárodních vztahů Katedra obchodního podnikání OP 203 Seminární práce: DROGERIE MAREK - Hodnocení maloobchodní jednotky   Obs ...
Pokracuj

INFORMAČNí SYSTÉM V MARKETINGU

INFORMAČNí SYSTÉM V MARKETINGU Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné seminární práce z předmětu MARKETING V OBCHODĚ ...
Pokracuj

O Internetu - Porovnání masmédií s Internetem

O Internetu - Porovnání masmédií s Internetem Obsah Úvod1 O Internetu2 Internet je komerční2 Porovnání masmédií s Internetem4 Několik dalších důvodů PROČ6 Prezentace Virtuálního Obchodn&iacu ...
Pokracuj

Definování zájmové oblasti:

Definování zájmové oblasti: 1. Totální výrobek – moderní poznatky v marketingu odhalují zjištění, že zákazník si v podstatě nekupuje produkt, ale řešení svého problému. Z toho vych&a ...
Pokracuj

REKLAMA MALÝCH A VELKÝCH FIREM

SLEZSKá UNIVERSITA OBCHODNÉ PODNIKATELSKá FAKULTA V KARVINÉ SEMINáRNí PRáCE z předmětu Teorie firmy A TÉMA: REKLAMA MAL&Yacut ...
Pokracuj

Produktu - Marketingovy vyzkum

Produktu - Marketingovy vyzkum OBSAH Úvod 2 1.1. Historie 2 Unie vydavatelů 3 Charakteristika produktu 4 2.1. Z hlediska Maslowovy teorie 4 2.2. Z hlediska totálního produktu 4 2.3. Z hlediska FED analýzy 5 2.4. Z hlediska marketingového mixu 5 2.5. Z hlediska cyklu ...
Pokracuj

Podpora prodeje

SLEZSKá UNIVERZITA OBCHODNĚ PODNIKATELSKá FAKULTA KARVINá SEMINáRNí PRáCE z předmětu PROPAGACE A REKLAMA TÉMA: Podpora prodeje ...
Pokracuj

PREZENTACE FIRMY

PREZENTACE FIRMY OBSAH Slovo ředitele společnosti 3 Ch ...
Pokracuj

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné GLOBUS Seminární práce do předmětu Propagace a reklama ...
Pokracuj

Referaty Marketing

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11