Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Hardware - Základní deska- angl. mother board někdy též main board

Hardware - Základní deska- angl. mother board někdy též main board


V počítači se vesměs elektronické přístroje a součástky montují tzv. desky tištěných spojů. Celé obvodové řešení pčítače je zapojeno na této desce. Na základní desce se nacházejí tyto základní komponenty -procesor, koprocesor, paměti- RAM, ROM, CMOS, BIOS, sběrnice s konektory pro připojení karert a generátor hodinových impulsů, který vytváří časový impuls aby byla zaručena synchronizace, kdy se má něco vykonat.