Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

ČERNá DíRA

ČERNá DíRA Pokud raketa překročí "únikovou rychlost" 11 kilometů za vteřinu, vymaní se ze zemské gravitace a odletí do volného vesmíru. Úniková rychlost závisí na gravitační hmotonosti. K únik ...
Pokracuj

Dobývání vesmíru

Dobývání vesmíru       Vesmír je doposud neprozkoumané území, které se skládá z milionů hvězd, planet a možná i galaxií. Až v tomto století se stala věda natolik vyspělou, že ho li ...
Pokracuj

JADERNá ELEKTRáRNA TEMELíN

JADERNá ELEKTRáRNA TEMELíN Jaderná elektrárna Temelín, její uspořádání a význam Na základě dohody o spolupráci při v&y ...
Pokracuj

Sledování elektrostat. polí v elektrolytické vaně

ZČU Plzeň, Katedra fyziky   Fyzikální praktikumNázev úlohy: Sledování elektrostat. polí v elektrolytické vaně Obecná část:Při konstrukci el ...
Pokracuj

Fyzikální praktikum - Závislost odporu vodičů a polovodičů na teplotě

ZČU Plzeň, Katedra fyziky   Fyzikální praktikum - Závislost odporu vodičů a polovodičů na teplotě Název úlohy: Obecná část: Z hlediska el ...
Pokracuj

Měření tepelné vodivosti

ZČU Plzeň, Katedra fyziky   Fyzikální praktikumNázev úlohy: Měření tepelné vodivosti Obecná část: Molekuly, ionty a volné elektrony mají v t ...
Pokracuj

Měření měrné tepelné kapacity kapalin

ZČU Plzeň, Katedra fyziky   Fyzikální praktikumNázev úlohy: Měření měrné tepelné kapacity kapalin Obecná část: Množství tepla Q, kt ...
Pokracuj

Měření četnosti impulsů Geigerovým-Müllerovým počítačem, ověření Poissonova rozdělení

ZČU Plzeň, Katedra fyziky   Fyzikální praktikumNázev úlohy: Měření četnosti impulsů Geigerovým-Müllerovým počítačem, ověření Poissonova rozdělení ...
Pokracuj

Debye-Scherrerova metoda určení jemné struktury materiálu

ZČU Plzeň, Katedra fyziky   Fyzikální praktikumNázev úlohy: Debye-Scherrerova metoda určení jemné struktury materiálu Měřící potřeby exponovan& ...
Pokracuj

Venuše-Fyzika

Venuše-Fyzika Její oběžná dráha je téměř kruhová, s excentricitou menší než 1%.Venuše (označení Římanů; Řekové jí říkali Afrodita, Babylóňané Ištar) byla bohyně l&aacut ...
Pokracuj

Referaty Fyzika

 1  2  3