Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Mediální plánování

Mediální plánování je to rozhodovací proces o tom, který způsob je nejlepší pro to aby bylo reklamní sdělení doručeno ke spotřebiteli Důležité je si uvědomit: rozpočet na reklamu je klientův druhý nejv ...
Pokracuj

Charakteristika médií

Charakteristika médií   Tradiční Netradiční média   Tradiční – jsou to masová média   televize tisk rádio venkovní reklama   Netradiční jsou to nová,inovativní média, kter&aacu ...
Pokracuj

Mediální výzkum

Mediální výzkum   jde o specifickou formu standardních výzkumů jde o zkoumání vztahu populace nebo jejího segmentu (cílové skupiny) a médií (jejich konzumace) Základní body: Cíl: Co chci zjistit? K  ...
Pokracuj

Nabídka a poptávka na jednotlivých trzích

Nabídka a poptávka na jednotlivých trzích Elasticita nabídky a poptávky Ceny a příjmy zvýšení S (např. bohaté sklizně) Þ tendence snížit cenu ekonom Gregory King… celkový příjem farmářů ...
Pokracuj

MIKROEKONOMIE 2 Teorie spotřebitelské preference

MIKROEKONOMIE 2 Teorie spotřebitelské preference Teorie spotřebitelské preference Teorie spotřebitelské volby je založena na předpokladu, že spotřebitelé maximalizují funkci užitku při zadaných omezeních. Užitečnost je vn ...
Pokracuj

Úvod do ekonomie, předmět obecné ekonomické teorie

Úvod do ekonomie, předmět obecné ekonomické teorie Předmět ekonomie Metody a chyby při zkoumání Pozitivní a normativní ekonomie Mikroekonomie a makroekonomie ad 1.1 – Předmět ekonomie ekonomie – zkoumá, jak různ&eacu ...
Pokracuj

Firma v dokonalé konkurenci, tvorba nabídkové křivky

Firma v dokonalé konkurenci, tvorba nabídkové křivky Volba výstupu dokonale konkurenční firmou Tvorba nabídkové křivky Nabídka firmy a bod uzavření firmy Nabídka firmy a bod zvratu Elasticita nabídky Tržní nab&iacut ...
Pokracuj

Produktivita práce, pracnost

Otázka č.26 Produktivita práce, pracnost Produktivitou práce rozumíme obecně množství produkce zhotovené jedním pracovníkem za jednotku času. Je to vyjádření účinnosti lidské práce, určitého stupně re ...
Pokracuj

Finanční struktura firmy

Finanční struktura firmy definice a obsah pojmu FS = struktura podnikového kapitálu jako celku (rozvaha) FS = přírůstek podnikového kapitálu (dynamický přístup), ze kterého je financován přírůstek majetku Kapitá ...
Pokracuj

Oponentní posudek

Oponentní posudek k práci nazvané „Obec Mokré Lazce“. Mně předložená seminární práce z předmětu Veřejná správa je zpracována v rozsahu 20 stran bez příloh a je rozdělena do 5 hlavních kapitol a t ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62