Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Charakteristika Královéhradeckého kraje - Stručné dějiny Královéhradeckého kraje

Charakteristika Královéhradeckého kraje - Stručné dějiny Královéhradeckého kraje      Královéhradecko bylo již od pravěku důležitou sídelní oblastí, v níž se postupně v ...
Pokracuj

Oddíl III – Makroekonomická rovnováha a její poruchy

Oddíl III – Makroekonomická rovnováha a její poruchy Modely ekonomické rovnováhy Klasický model Keynesiánský model Model agregátní nabídky a poptávky Ekonomický růst a hosp. cyklus Ekonomická síla a &uacut ...
Pokracuj

Peníze a komerční bankovnictví

Peníze a komerční bankovnictví Historie peněz Vývoj peněz Definice: peníze jsou běžně přijímaný prostředek směny či placení (její vývoj od naturální směny Þ komoditní Þ pap&iacut ...
Pokracuj

– Ekonomický růst: teorie a fakta - A/ TEORIE EKONOMICKÉHO RŮSTU

– Ekonomický růst: teorie a fakta - A/ TEORIE EKONOMICKÉHO RŮSTU Z formál. hlediska představuje ekonomický růst zvýšení Y*. Použijeme-li pojem hranice produkčních možností (PPF) - ek. růst jako posun této hranice SV sm ...
Pokracuj

část – Makroekonomické údaje

část – Makroekonomické údaje Měření národního důchodu makroekonomické ukazatele: statistiky mohou sledovat celkový důchod každého subjektu v ekonomice (HDP), změnu růstu průměrných cen (inflaci), procento ...
Pokracuj

DO PŘEDMĚTU "TEORIE FIRMY"

SEMINáRNí PRáCE DO PŘEDMĚTU "TEORIE FIRMY" FORESTA a.s vznikla 1.9.1992. Její vznik je bezprostředně spojen s decentralizací našeho národn&i ...
Pokracuj

Zahraniční obchod České republiky ve svém vývoji

        Zahraniční obchod České republiky ve svém vývoji /seminární práce z marketingu obchodních firem/ Cílem této seminárn&i ...
Pokracuj

Teorie masové komunikace

Vysoké učení technické Brno Fakulta technologická ve Zlíně Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací Teorie masové komunikace ČáST I: KOŘENY MASOVÉ KOMUNIKACE Kapitola 1: Etapy ve vývoji lidské komun ...
Pokracuj

Noviny a časopisy

Noviny a časopisy Historie Před rokem 1989 situace přehledná Počet ve srovnání s dneškem byl nízký Tehdy registrováno celkem 722 titulů 18 deníků 180 týdeníků inzerce byla nízká po roce 1989 nastal boom dnes kolem ...
Pokracuj

Sportoviště jako média reklamy

Sportoviště jako média reklamy Reklamy v hojné podobě Mají svá specifika Ne vždy jsou reklamy umístěny venku Výjimečné postavení mají sponzoři – generální sponzor Také loga příslušn&yacu ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62