Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Historie a vznik hospodářství, trhu

Historie a vznik hospodářství, trhu 1. 1. Evropa Nám dobře známý obraz národního hospodářství, jehož jednotlivé součásti buď společně uspějí nebo společně zkrachují, by se jevil jako ...
Pokracuj

Jak se daří České republice plnit některé ze základních makroekonomických cílů

Jak se daří České republice plnit některé ze základních makroekonomických cílů To je otázka, na kterou se nám snaží odpovídat základní makroekonomické ukazatele, mezi než patří míra neza ...
Pokracuj

Integrace České republiky do Evropské unie

VYSOKá ŠKOLA BáŇSKá - TECHNICKá UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKá FAKULTA SVĚTOVá EKONOMIKA Seminární práce Integrace České republik ...
Pokracuj

Logistika - Problematice logistiky

Logistika - Problematice logistiky Problematice logistiky se v současné době dostává velká míra pozornosti. Je to důsledek liberalizace světového obchodu, důsledek pokračující exploze informační technologie, důsledek ...
Pokracuj

Logistika v informačním systému podniku

Vysoké učení technické Brno Fakulta Managementu a Ekonomiky ve Zlíně  Logistika Seminární práce na téma        Logistika v informačním systému podniku ...
Pokracuj

Funkční modelování

Funkční modelování 1) výpocet DPH vystavení faktury vyrízení objednávky odeslání faktury výdej zboží vyrazení z evidence zásob ...
Pokracuj

Zvyšování produktivity práce pomocí výpočetní techniky

        Osnova úloha výpočetní techniky při zvyšování produktivity technologické projektování standardizace součástek a výrobního systému neustále zlepšování výrobníh ...
Pokracuj

Sídelní struktura - polarizace území

Sídelní struktura - polarizace území 2.3.1. Střediska a územní osyProces socioekonomické polarizace území, tj. jeho vývojové diferenciace na hospodářsky a sociálně exponované a marginalizované části, je nutn&eac ...
Pokracuj

Teoretická část

    Teoretická část 1.Úvod   Cílem naší práce je především zmapovat území města procházející významnou transformací sociálně prostorové struktury. Na příkladě ...
Pokracuj

„Odlišná“ Francie mezi prvními industriálními velmocemi

„Odlišná“ Francie mezi prvními industriálními velmocemi Základní údaje: Francie si mezi léty 1870 až 1913 udržovala 4. místo ve světovém žebříčku průmyslové produkce. Hospodářstv&iac ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62