Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Nová ekonomika

Nová ekonomika

  1. Nová EKO – nové ek., obch. a inf. prostředí

Události ve SE v 1990‘

 • deregulace – letecká doprava, telekomunikace, fin. služby

 • liberalizmus – národní trhy se otvírají, pokles protekcionizmu

 • konkurence – nyní již prakticky jen globální 54344vnx28rdk7e

 • nadbytečná kapacita – trhu dominuje strana nabídky

 • fúze, akvizice, nové aliance – koncentrace ek. síly, mj. určují ek. standardy

 • ochrana ŽP – lidé jsou vnímavější k inf. o dopadu jednotl. výrobků a výrobců na ŽP

 • očekávání zákazníků – zák. chce mluvit do toho, jakým zp. bude jeho potřeba uspokojena nd344v4528rddk

 • technologické D - vývoj stávajících odvětví + vznik nových

 • zkrácení produkčního cyklu – roste význam pružných výr. technologií; v popředí le logistika, JIT, procesní řízení, quick response, business process reingeneering

Nová ekonomika se vztahuje na soubor kvalit. a kvantit. D, kt. v posledních 15 letech přetransformovaly strukturu, fungování a pravidla EKO. Je založena na znalostech a myšlenkách, kde klíčem k tvorbě nových prac. příležitostí a ke zvyšování živ. úrovně jsou inovátorské nápady a technol. integrovaná ve službách a výrobcích. Riziko, nejistota a neustálá změna jsou spíše pravidlem, než výjimkou.

 • reprezentují ji před. odvětví typu IT, internet, telekomunikace, biotechnologie

Sedm zlatých pravidel nové ekonomiky

 • všechny trhy jsou globální

 • trhy se stávají dokonalé a transparentní (viz pravidla obchodování na burze CP)

 • „first movers“ mají navrch a úspěšně porážejí zavedené tradiční značky

 • hodnotu určují nekvantifikovatelné výhody: zákaznická základna, know-how (proti VF – dříve)

 • přechod k MTG individuální segmentace (od hromadného)

 • virtuální hodnotové řetězce nahrazují objemové a vertikální integrace

 • úspory z rozsahu spíše rostou (hodnota sítě roste exponenciálně s počtem napojených členů)

  1. Globální informační infrastruktura

 1. tvoří ji internet, jeho technické + SW + datové zdroje a celý komplex s nimi spojených služeb

 2. aspekty globalizace EKO

 3. tlak na celosvětově permanentní disponibilitu fy pro obch. a další komunikaci (365 x 7 x 24)

 4. mezipodnikové komunikační a obch. sítě

 5. možnost sdílení finančních, logistických a dalších služeb pro více zák.

 6. lepší vzájemná porovnatelnost cen i nabídky

 7. možnosti nových prodejních kanálů (www, mobilní služby)

 8. pokles nákladů na prodejní aktivity

 9. postupná integrace el. podnikání do stávajících obch. a výr. procesů à nutný reengineering

 10. nové možnosti MTG (www prezentace, využití komunikačních možností pro „1 to 1 MTG“)

 11. růst efektivity interních rekvalifikačních programů

 12. lepší možnosti outsorcingu inf. služeb (provozování aplikací na internetu dodavatelským způsobem)

   1. Vliv informatiky na řízení podniku

  1. fa získává potenciál, kt. jí umožňuje překročit hranice segmentů i teritorií

  2. sílí pozice zákazníka à nutno znát jeho potřeby

  3. různé komunikační a obch. kanály se zákazníkem

  4. integrace služeb

  5. dodavatel musí umět převzít „běžné“ provozní starosti zák. (udržovat zásmin, informace,…)

  6. systémy jsou postaveny před. na lidech à knowledge MAN = řízení znalostí