Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Výběr skladové kapacitv

Výběr skladové kapacitv

Hlavní otázky:

 

1. Jak velký sklad (stanovení výše zásob)

2. Vlastní nebo pronájem skladových prostor (náklady jednorázové x dlouhodobé)3. Jaký typ skladu (typ zboží)

4. Centrál sklad nebo dislokované sklady (celkové náklady = náklady na sklad + náklady na dopravu)

5. Kam lokalizovat sklad (náklady na dopravu)

 

 

 

 

Lokalizace skladů

Lokalizace na segment trhu

Lokalizace na výrobním principu

Lokalizace kombinovaná

 

 

 

 

-2-

Hledání optimální lokalizace logistických objektů - exaktní matematické vědy (lokalizační modely)

Zadáni

hledání umístění 1....... m objektů v rovině, které jsou ve vazbě na n objektů existujících kritérium, náklady spojené s přepravou nebo skladování

Příklad

 • umístit m nových objek do neznámých lokalit Ni(xi ,yi) pro i = 1,2,3,4.........m

 • ve vazbě na n existujících objektů v místech Mj (xj,yj ) pro j = 1,2,3........n

 • náklady na spojení jednotlivých objektů mezi novými a existujícími cij pro i = 1,2, …m, j = 1,2,…n

 • náklady na spojení jednotlivých objektů mezi novými navzájem cik pro i,k = 1,2....m

 • přepravované množství mezi novými a existujícími objekty V ij 13451ltt84yhd1e

 • přepravované množství mezi novými objekty Vik

Kriterium - minimalizace množství * vzdálenost

Příklad:
Společnost potřebuje rozhodnutí v jaké lokalitě umístit centrální distribuční sklady zásobující 4 hlavní prodejní centra. Na mapě byly odečteny pravoúhlé souřadnice těchto mist a určena požadovaná množství výrobků v tunách.
 
Lokální centrum
Souřadnice x
Souřadnice y
Dodávka S tun
S *x
S*y
A
10
20
400
4000
8000
B
40
30
200
8000
6000
C
20
70
400
8000
28000
D
60
50
300
18000
15000
Celkem
 
 
1 300
38000
57000

Výchozí pozice těžiště

ai *x i38 000

X i = -------------- = ------------ = 29, 238

a S i1 300

∑ S i * y i57 000

y i =-------------- = ------------ = 43,8

a S i1 300

 

Vlastnictví skladovacích kapacit

Vlastní sklad

Výhody

 • přímá kontrola skladování

 • sklad na míru

 • při plném využití nižší jednotkové náklady

Nevýhody

 • vysoké nároky na vlastní kapitálové prostředky

 • vysoký podíl fixních skladovacích nákladů

 

Naiatý sklad

Výhodv

 • úspora vlastních kapitálových prostředků

 • možnost pružně měnit kapacity

 • není třeba kvalifikovaných pracovníků

 • využití dalších externích služeb (kvalit. přejímka,opravy)

 • náklady mají jen proměnlivou položku

 

Nevýhody

 • ztráta kontroly nad skladovacím procesem

 • vyšší jednotlivé náklady (relativně)

 • závislost na partnerovi

TREND

 

Charakter sortimentu
Vlastní sklad
Najatý sklad
Základní sortiment surovin a výrobků, spotřeba nepodléhající výkyvům
ANO
NE
Krytí krátkodobých potřeb skladovacích kapacit
NE
ANO
Hlavní sklad výrobce nebo distributora
ANO
NE
Dislokované sklady
NE
ANO

 

 

Typy skladů

 1. Volné skladování na otevřené ploše

  • Nízké náklady na sklad

 • Nízké využití plochy (nejde-Ii zboží stohovat)
 • Velká rizika poškození nebo záření
 • Omezené možnosti automatizace
 •  

  2. Sklady v budovách, regálové systémy

  FIFO - first in first out LIFO - last in first out th451l3184yhhd

  Typ
  Druh zboží
  Využití prostoru
  Režim
  Dostupnos t zboží
  Universálno st
  Automa tizace
  Komple tace
  Poňz. cena
  Paletové
  zboží na paletách
  střední až nižší
  FIFO
  výborná
  Vysoká
  Velká
  Velmi dobrá
   
  Vjezdové (průjezdové)
  zboží na paletách
  velmi vysoké
  FIFO LIFO
  špatná
  velké množství málo druhů
  omezená
  nízká
   
  Gravitační
  zboží na paletách, v krabicích
  vysoké
  FIFO
  velmi dobrá
  vysoká
  možná
  velmi dobrá
  vysoká
  Konzolové
  dlouhé zboží svazky
  střední až nižší
  FIFO
  velmi dobrá
  tyče řezivo trubky
  nízká
  dobrá
   
  Mobilní
  palety krabice
  kusy
  vysoké
  FIFO
  velmi dobrá, delší mamp,
  vysoká
  velká
  dobrá
   
  Policové
  kusové drobné
  nízké
  FIFO obtížné
  dobrá
  dobrá
  ruční obsluha
  dobrá pracná
  nízká
  Krabicové
  drobné zboží krabice
  střední
  FIFO
  velmi dobrá
  široký sortiment
  velká
  velmi dobrá
  střed
  Paternoster ové
  drobné zboží nástroje
  dobré
  FIFO
  dobrá pomalé zmény
  často mezi oper»
  omeze
  omezená, náklady
  vysoká
  Patrové
  Integrace pater do regálových systémů pro zvýšení přístupnosti zboží, oddělení skupin položek

  Přednosti a nedostatky centralizace a decentralizace skladovacích kapacit [Gros: Logistika, str. 178]
   

  Centrální sklad

  Výhody: