Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Životopis

Životopis

Jméno a příjmení: Martin Šimša

Datum a místo narození: 27. března 1980 ve Starém Bohumíně

Bydliště: Bezručova 1145, 735 81 Bohumín

Rodinný stav: svobodný

Rodinní příslušníci: otec - Ing. Petr Šimša - působí jako vedoucí 47749tez96pvo8h

střediska ostravské fy. Ekostav-Moravia;

matka - Miloslava Šimšová - zastává v bohumínské

společnosti ŽDB a.s. funkci „mistr“ ;

sestra - Marcela Šimšová v současné době druhým ev749t7496pvvo

rokem studuje na VŠCHT v Praze

Nejvyšší dosažené vzdělání: základní - ZŠ na ul. Bezručově a ZŠ Skřečoň

v Bohumíně (1.- 5.třída)

v  současné době studium sedmého ročníku

víceletého Gymnázia Františka Živného

v Bohumíně, jež bude v tomto školním roce

ukončeno maturitní zkouškou

Další znalosti a dovednosti: anglický jazyk (plynně)

německý jazyk (pokročilý)

polský jazyk (pasivně)

ruský jazyk (začátečník)

PC: MS DOS, MS WINDOWS 95, MS OFFICE

Zájmy: četba, práce s PC, biologie, historie