Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Seminární práce Ekonomie, diplomové práce Ekonomie, Semestrální práce

Rozšiřování výroby - rozbor konkurence

Seminární práce z managementu malého podniku     Rozšiřování výroby - rozbor konkurence 2. ročník – ekonomie podniku Naše firma Delta prodává oděvy z dílen českých i zahraničn& ...
Pokracuj

Obchodní společnosti a jejich způsoby účtování

Vysoké učení technické v Brně Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně         Seminární práce Obchodní společnosti a jejich způsoby účtování ...
Pokracuj

Počítače v účetnictví

Počítače v účetnictví (Požadavky na zpracování, úroveň vstupních a výstupních dat) Charakteristika dosavadního vývoje   Účetnictví patří mezi obory, v nichž bylo i u nás ...
Pokracuj

Výběr skladové kapacitv

Výběr skladové kapacitv Hlavní otázky:   1. Jak velký sklad (stanovení výše zásob) 2. Vlastní nebo pronájem skladových prostor (náklady jednorázové x dlouhodobé) 3. Jaký typ skladu (typ zboží) 4. C ...
Pokracuj

KALKULAČNí ÚČETNICTVí

KALKULAČNí ÚČETNICTVí Obsah: 4.1 Základní pojmy 4.2 Metody absorbční kalkulace 4.3 Zpřesnění kalkulačních propočtů 4.4 Neabsorbční kalkulace 4.1 Základní pojmy M a c í k (1994) uvád&ia ...
Pokracuj

FORMA VEDENí VNITROPODNIKOVÉHO

FORMA VEDENí VNITROPODNIKOVÉHO ÚČETNICTVí Obsah: 13.1 Forma vedení vnitropodnikového účetnictví 1.1 Samostatný účetní okruh 1.2 Vnitropodnikové účetnictví vedené na analytickcýh & ...
Pokracuj

STRATEGIE PODNIKU

PODNIKOVá EKONOMIKA A ŘíZENí - PŘEDNáŠKA 7 ___________________________________________________________________________ STRATEGIE PODNIKU a) postup při tvorbě strategie b) poslání podniku c) externí analýza Principy strategického my&scaron ...
Pokracuj

Vnitropodnikové strategické plánování

Vnitropodnikové strategické plánování Na počátku strategického plánování (je-li známo poslání podniku a jeho globální cíle) stojí analýza výchozí situace (situační analýza), kt. ...
Pokracuj

Domácí práce do předmětu : „Retail Management“

  Vysoká škola ekonomická v Praze Domácí práce do předmětu : „Retail Management“ Obnova řeznictví v Dolní Lutyni xxxxxxxxxxx zimní ...
Pokracuj

PŘENOS INFORMACí A TYPY VYUŽíVANÝCH KOMUNIKAČNíCH TOKŮ VE SPOLEČNOSTI MCDONALD´S

česká zemědělská univerzita v praze PŘENOS INFORMACí A TYPY VYUŽíVANÝCH KOMUNIKAČNíCH TOKŮ VE SPOLEČNOSTI MCDONALD´S charakteristika komunikaceaplikace na firmu McDonald´s &uac ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62