Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Majetek podniku

Majetek podniku Charakteristika: 1) hmotné i nehmotné prostředky, které podnik užívá ke své činnosti 2) souhrn všech věcí a pohledávek, které patří podnikateli a slouží k je ...
Pokracuj

potlačená (blokovaná) inflace

potlačená (blokovaná) inflace = při použití administrativních opatření státními orgány pro brždění růstu cen či dokonce jeho zastavení. Orgány však nejsou schopny odstranit příčiny inflace. Projevy: ...
Pokracuj

Teorie určení produktu

Teorie určení produktu Model multiplikátoru poskytuje jednoduché vysvětlení, jak šoky v I, zahraničním obchodě ve vládní daňové a výdajové politice mohou ovlivnit produkt a zaměstnanost. Základy agregátní ...
Pokracuj

– Ekonomická úloha vlády: výdaje a zdanění - A/ VLáDNí VÝDAJE

– Ekonomická úloha vlády: výdaje a zdanění - A/ VLáDNí VÝDAJE Každý Američan se setkává se třemi úrovněmi vlády: federální, státní a místní. B/ EKONOMICKÉ AS ...
Pokracuj

MAE veličiny

MAE veličiny Oblasti zkoumání MIE a MAE MIE se zabývá chováním malých ek. jednotek, např. domácností, firem, jednotlivých individuálních trhů, kt. operují v rámci národní ekonomiky. Eko ...
Pokracuj

Úspory, investice a finanční systém

Úspory, investice a finanční systém Kapitálové investice lze financovat z různých zdrojů: z vlastních úspor; půjčkou od banky, přátel či příbuzných (na konci lhůty zaplatíme i úrok); mů& ...
Pokracuj

Technická univerzita v Liberci - Vysoké produkční náklady

Technická univerzita v Liberci - Vysoké produkční náklady Semestrální práce z Úvodu do managementu Vysoké produkční náklady Obsa ...
Pokracuj

Externí analýza

Externí analýza Makroprostředí Ekonomické prostředí   Česká republika je země s tranzitivní ekonomikou a z toho vyplývajícími charakteristickými znaky. V posledních letech prochází ekonomika období ...
Pokracuj

životní cyklus výrobku = doba od uvedení výrobku na trh až po jeho stažení z trhu

životní cyklus výrobku = doba od uvedení výrobku na trh až po jeho stažení z trhu 1. zavádění - daných výrobků je na trhu málo - zákazníci se s výrobkem teprve seznamují (reklama) - zisk z výrob ...
Pokracuj

Ekonomické pojetí investic

Ekonomické pojetí investic   Obsah seminární práce.   Úvod   Ekonomické pojetí investic 2.1. Příjmy Náklady Očekávání Investice a hospodářská ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62