Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Seminární práce Ekonomie, diplomové práce Ekonomie, Semestrální práce

Mezní užitek a chování spotřebitele

Mezní užitek a chování spotřebitele Užitek – je uspokojení dosahované spotřebou statků a služeb. Je to pojem subjektivní, neboť co jednomu přináší pocit uspokojení (kniha, hokejový zápas), pro jiného nic n ...
Pokracuj

Poptávka, užitek a chování spotřebitele

Poptávka, užitek a chování spotřebitele Volba a teorie užitku lidé mají sklon dávat přednost SaS, které hodnotí nejvýše užitek… týká se subjektivního potěšení nebo užitečnosti, kter&eacut ...
Pokracuj

Analýza nákladů

Analýza nákladů Celkové náklady (TC – total costs) … stoupají s růstem q TC = FC + VCFC a VC… firemní min náklady nutné k vyrobení určité úrovně výstupu FC (režijní/ zapuštěn&e ...
Pokracuj

Úvod do problematiky důchodů a nerovnosti

Úvod do problematiky důchodů a nerovnosti Měření důchodů a nerovnosti … technologické změny a sociální změny (průmyslová revoluce) začaly kolem roku 1770 přinášet i prudké změny mezd a výrazné ro ...
Pokracuj

Chování firmy a formování nabídky

Chování firmy a formování nabídky MIKROEKONOMIE 2 - 5.přednáška Chování firmy a formování nabídky Příčiny institucionálního uspořádání výroby: Výhody týmové p ...
Pokracuj

Základní ekonomické vztahy

Základní ekonomické vztahy Typy ekonomických systémů Vzácnost, zákon vzácnosti Výrobní faktory Hranice produkčních možností Zákon klesajících výnosů, výnosy z rozsahu Náklady obě ...
Pokracuj

Produkční analýza a analýza nákladů

Produkční analýza a analýza nákladů Příčiny existence firem, cíle firem Krátkodobá produkční fce Celkový, průměrný a mezní fyzický produkt Dlouhodobé produkční fce Analýza N v k ...
Pokracuj

Oligopol, monopolní konkurence

Oligopol, monopolní konkurence Charakteristika oligopolu Smluvní oligopol, oligopol s dominantní firmou Charakteristika monopolní konkurence Krátkodobá, dlouhodobá rovnováha ad 11.1 – Charakteristika oligopolu (O) několik firem v odvětví ...
Pokracuj

Německo, záplavy a daně 2002

Německo, záplavy a daně 2002 Katastrofální záplavy v srpnu roku 2002 nepostihly pouze Českou republiku, ale také citelně zasáhly Spolkovou republiku Německo. Na základě těchto skutečností se německý kancléř Gerhard ...
Pokracuj

Při zpracování tématu seminární práce z předmětu „Veřejná správa“ jsem chtěl vyjít z n&#

Obsah 1. Úvod .......................................... 2 2. Poloha a historie obce Mokré Lazce ............ 3 3. Vymezení obce podle zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích a aplikace tohoto zákona na obec Mokré Lazce ......................................... 5 3.1. Obecní s ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62