Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Informační Systémy

Informační Systémy  1. Charakteristiky éry informačních technologií vysoký podíl z tržeb firmy změny v mikrostruktuře a makroprostředí firem IT vytvářejí infrastrukturu SŘ firem strategická zbraň ...
Pokracuj

Instituce EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVí

Vnější obchodní vztahy Seminární práce – Instituce EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVí Vypracovala:Ročník:III.Datum:27-11-00 I ...
Pokracuj

Mng - Systematické provádění všech mng fcí při efektivním využití všech zdrojů ke stanovení a dosaž

Mng - Systematické provádění všech mng fcí při efektivním využití všech zdrojů ke stanovení a dosažení podnik. cílů; Skupina lidí, kteří řídí podnik Mng fce = Plánován&ia ...
Pokracuj

Příbuzenství a osoby blízké

Příbuzenství a osoby blízké příbuzenství = pokrevní příbuzenství dané společnými předky může být v pokolení přímém (jde o vztah mezi tzv. předky a potomky; zrod potomka je přímo z&aacu ...
Pokracuj

Oddíl I – Makroekonomické agregáty

Oddíl I – Makroekonomické agregáty Měření makroekonomických veličin Měření produktu a důchodu stacionární EKO – neexistují v ní investice (I = 0) à Y = C metody měření toků v ekonomice: ...
Pokracuj

Trhy a ekonomická efektivnost

Trhy a ekonomická efektivnost Všeobecná rovnováha a teorie neviditelné ruky Zopakování: Dokonale konkurenční N a P určují cenu a množství na jediném trhu. Za křivkami AD se skrývají mezní užitky různých ...
Pokracuj

Propagace - pojem

1. Úvod Propagace - pojem = forma komunikace mezi iniciátorem komunikace (komunikátorem) a příjemcem (recipientem) cíl komunikace: informovat příjemce, přesvědčit je, dosáhnout ve skupině lidí určitého požadovaného chován&iacut ...
Pokracuj

Národní hospodářství

Národní hospodářství = souhrn činností hosp. charakteru uskutečňovaných na území státu subjekty podnikání (firmami) a občany. Hospodářství ČR: středně rozvinutý stát, v hospodář ...
Pokracuj

Lidský činitel jako faktor produkčního procesu - Personální řízení a jeho úloha v podniku

Lidský činitel jako faktor produkčního procesu - Personální řízení a jeho úloha v podniku personální řízení = řízení lidských zdrojů Þ zabývá se problematikou organizace práce, ...
Pokracuj

Prvotní záznamy

Prvotní záznamy podnik jako každý systém obsahuje prvky (IM, zásoby, PS), které je třeba řídit (usměrňovat), aby se dosáhlo stanovených cílů řízení nelze uskutečňovat bez informací informace = zprávy, k ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62