Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Hospodářský cyklus a ekonomický růst:

Hospodářský cyklus a ekonomický růst: Okunův zákon -klesne-li skutečný GNP o dvě procenta vůči potencionálnímu GNP, potom míra nezaměstnanosti vzroste přibližně o jedno procento. Potenciální produkt - maxim&aacut ...
Pokracuj

Mezinárodní obchod. Protekcionismus:

Mezinárodní obchod. Protekcionismus: NX: Čisté vývozy NX jsou definovány jako vývozy X minus dovozy M. Celkové domácí výdaje se rovnají spotřebě plus domácí investice plus vládní nákupy. Tyto výdaje ...
Pokracuj

Úloha vlády v ekonomice - mikroekonomické problémy:

Úloha vlády v ekonomice - mikroekonomické problémy: Hlavní funkce vlády: Jedná se o opatření státu, která usilují o mození důsledků tržních selhání na alokační efektivnost a která jsou souč ...
Pokracuj

Ekonomicke - Regionální vymezení, Geografické a klimatické podmínky, Organizační struktura města, Trh s nemovitostmi

Ekonomicke - Regionální vymezení, Geografické a klimatické podmínky, Organizační struktura města, Trh s nemovitostmi Obsah: 1. Úvod2 2. Brno22.1 Regionální vymezení2 2.2 Geografické a klimatické podmínky3 2.3 Organiza& ...
Pokracuj

VZTAH ORGANIZAČNíHO USPOŘáDáNí A KONCEPCE ŘíZENí

    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta              VZTAH ORGANIZAČNíHO USPOŘáDáNí A KONCEPCE ŘíZEN&I ...
Pokracuj

SVĚTOVá EKONOMIKA - Příčiny a průběh finanční krize v jihovýchodní Asii

SEMINáRNí PRáCE SVĚTOVá EKONOMIKA - Příčiny a průběh finanční krize v jihovýchodní Asii     ...
Pokracuj

Ekonomicka teorie

Ekonomicka teorie Obchod je hlavným organizátorom obehu tovaru. Predstavuje jeden z najdynamickejších sektorov hospodárstva a samostatnú ekonomickú činnosť špecializovanú na výmenu prostredníctvom kúpy a predaja. Vzniká a& ...
Pokracuj

ŽIVOTNí ÚROVEŇ

Vysoké učení technické v Brně Fakulta technologická ve Zlíně Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací Seminární práce z předmětu Základy ekonomie ŽIVOTNí &Ua ...
Pokracuj

Mezní…

Mezní… Multiplikátory výdajový v OE: výdajový v UE: daňový: MPC * výdajový investiční: Míra… inflace: nezaměstnanosti: nezaměstnaní/ek. aktivní Produkt ...
Pokracuj

Ekonomie, zákl. ekonomické kategorie

Ekonomie, zákl. ekonomické kategorie Ekonomie = společenská věda, která zkoumá nejobecnější souvislosti v ekonomickém (hospodářském) životě společnosti. Ekonomika =oblast společenské praxe, zahrnující p&# ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62