Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

TRH & ZáKLADNí ELEMENTY TRHU

TRH & ZáKLADNí ELEMENTY TRHU I. Vznik trhu Člověk odnepaměti vyrábí s využitím výrobních faktorů užitečné statky k uspokojení svých potřeb » specializace na určitou činnost » dělba práce ...
Pokracuj

Příjmy a zisk

Příjmy a zisk Celkový, průměrný a mezní příjem Zisk, ekonomický a účetní zisk ad 1 – TR, AR a MR příjmy = množství peněžních prostředků plynoucí firmě z prodeje vý ...
Pokracuj

Teorie firmy, alternativní cíle firmy

Teorie firmy, alternativní cíle firmy Příčiny existence firem Alternativní cíle firmy ad 12.1 – Příčiny existence firem výhody týmové práce snižování N při uzavírání kontaktů ...
Pokracuj

Nalezení optimálního způsobu ukládání odpadů v regionu Olomouc.

Nalezení optimálního způsobu ukládání odpadů v regionu Olomouc. OBSAH : A. Úvod ………………………………………………………&hellip ...
Pokracuj

Stanovení podmínek pro nákup cukrovinek v prodejně HEURIS, s. r. o. Opava

Stanovení podmínek pro nákup cukrovinek v prodejně HEURIS, s. r. o. Opava Výběr vhodného dodavatele pro tento sortiment bude provádět vedoucí prodejny HEURIS, s. r. o. v Opavě. Výběr bude prováděn z dodavatelů, kteř ...
Pokracuj

SLOŽKY MARKETINGU - VÝROBKY, CENY, KOMUNIKACE

SLOŽKY MARKETINGU - VÝROBKY, CENY, KOMUNIKACE Kapitola o složkách marketingu se poněkud vymyká koncepci výkladu, která sleduje marketingovou problematiku z hlediska plánovacího cyklu marketingových činností. Jde však o problematiku, jejíž v& ...
Pokracuj

Vývoj, testování a zavádění nových výrobků a služeb

Vývoj, testování a zavádění nových výrobků a služeb 6 kategorií nových výrobků z hlediska novosti vzhledem k firmě a trhu: Světově nové výrobky - nové výrobky pro nový trh Nová vý ...
Pokracuj

Organizace logistiky Boehringer Mannheim GmbH

Organizace logistiky Boehringer Mannheim GmbH (farmaceutika, 8 000 prac – asi 500 logistika)       Logistika štábní Vyrízení objednávek Manipulace   ...
Pokracuj

Mezinárodní společnost pro výrobu nápojů

Mezinárodní společnost pro výrobu nápojů Distribuční problém.  International Drinks Corporation je mezinárodním koncernem jehož hlavní činností je výroba, distribuce a prodej nápojů. Koncern má pobočku v Niz ...
Pokracuj

ROZPOČETNICTVí

ROZPOČETNICTVí Obsah: 6.1 Základní pojmy 6.2. Krátkodobé rozpočty vnitropodnikových útvarů 6.3 Struktura rozpočtů režijních nákladů 6.4. Metody sestavování rozpočtu režijních nákla ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62