Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Projekt Ekonomie Referaty Referát

Maastrichtská smlouva, její obsah a význam

Maastrichtská smlouva, její obsah a význam V procesu integrace, 90. léta – vyvrcholení – podepsání 2 smluv, pro zjednodušení se uvádí Maastrichtská smlouva, ale jsou to dva dokumenty, které začaly platit až od listopadu 199 ...
Pokracuj

Ekonomická charakteristika zemí střední a východní Evropy, jejich zapojení do mezinárodní dělby práce a jejich post

Ekonomická charakteristika zemí střední a východní Evropy, jejich zapojení do mezinárodní dělby práce a jejich postavení ve světovém hospodářství. VÝVOJ ZEMí STŘEDNí A V EVROPY tzv. socia ...
Pokracuj

Charakteristika hlavních rozvojových regionů

Charakteristika hlavních rozvojových regionů v užším pojetí (bez ČLR a ECPE) se RZ geogr. dělí na 3 hlavní regiony… Asie, LA a Af. relativní ek. zaostalost za RTE ponecháme-li stranou rozvojovou Oceánii a Evropu (nepatrná váha ...
Pokracuj

Asijská měnová krize, její příčiny, projevy a důsledky pro SH

Asijská měnová krize, její příčiny, projevy a důsledky pro SH 90. léta hluboká ek. krize asijská měnová krize v roce 1997 ruská krize v roce 1998 brazilská měnová krize leden až prosinec 1999 Asijská měno ...
Pokracuj

Čína v SH, poválečný ek. a pol. vývoj s důrazem na 80.a 90.léta.

Čína v SH, poválečný ek. a pol. vývoj s důrazem na 80.a 90.léta. neřadí se ani do RZ, ani TE; stojí mimo, protože vývoj po válce šla vlastní cestou Obecná charakteristika čínské ek. př&iacut ...
Pokracuj

Tématem našeho projektu do předmětu Mezinárodní obchod je „vývoz – export“ a vývozní operace. Projekt je ur

Úvod Tématem našeho projektu do předmětu Mezinárodní obchod je „vývoz – export“ a vývozní operace. Projekt je určen především těm, kteří mají zájem obchodovat se zahraničním partne ...
Pokracuj

WTO – řešení sporů mezi členskými zeměmi se zaměřením na USA a EU

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů WTO – řešení sporů mezi členskými zeměmi se zaměřením na USA a EU seminární práce MO 307, Základy mezinárodn ...
Pokracuj

Platební bilance

Platební bilance Obsah a struktura platební bilance jde o systematický STA výkaz (záznam) všech hosp. transakcí (operací), kt. byly uskutečněny za urč. období (obv. 1 rok) mezi devizovými tuzemci a cizozemci Horizontální struktura ...
Pokracuj

Obchodní politika

Obchodní politika Definice a charakteristika = soubor nástrojů a opatření, kt. působí stát na ZO 2 extrémy: laissez-faire (dle KV) politika dle KV à optimum vyšší konkurence à nižší ce ...
Pokracuj

ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET

ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET  Restaurace HADOVKA                 Obsah 1.0 Popis společnosti3 Vznik a sídlo společnosti3 Vlastníci společnosti3 ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62