Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Zdanění podniků v Evropské unii

Zdanění podniků v Evropské unii Na konci minulého roku zveřejnila Evropská komise dlouho očekávanou zprávu o dani z příjmů společností v Evropské unii. Ta zmapovala úroveň zdanění v jednotlivý ...
Pokracuj

Finanční rozhodování firmy (řízení investic a inovací)

Finanční rozhodování firmy (řízení investic a inovací)   finanční rozhodování je podmnožinou finančního řízení (dominantní) komponenty = složky: výběr optimální varianty zdrojů f ...
Pokracuj

Majetková struktura firmy

Majetková struktura firmy Definice a obsah pojmů MS = majetková struktura = struktura aktiv podniku (statický pohled - rozvaha) MS = f (ekonomické praxe v dané zemi) = f (právní formy) MS = jako složka majetkově-finanční stability firmy = vztah mezi majetke ...
Pokracuj

Řízení oběžného majetku firmy

Řízení oběžného majetku firmy OM = složky majetku, které se používají krátkodobě (jednorázová spotřeba - především materiál) OM - upraveno normativně u nás: vymezeno, co není OM = negativní v ...
Pokracuj

Požadavky na daňovou správu České republiky

Požadavky na daňovou správu České republiky Vstup do EU klade vysoké požadavky i na daňovou správu České republiky. Evropská unie považuje v době svého rozšiřování daňovou a celní správu za klí&# ...
Pokracuj

Pozitivní a normativní ekonomie

Pozitivní a normativní ekonomie Aleš Bartončík21. února 2001 skupina 25FaMe Zlín Na úvod bych Vám rád ...
Pokracuj

ÚVOD DO STUDIA CONTROLLINGU.

ÚVOD DO STUDIA CONTROLLINGU. Controlling a podnikové řízení. Otázky a úlohy: Diskutujte o obsahu pojmu controlling Vysvětlete filosofii controllingu jako metody řízení Které aspekty musíme preferovat při promýšlení koncepc ...
Pokracuj

Marketingový výzkum

Marketingový výzkum    1. Předmět a typologie marketingového výzkumu    Marketingový výzkum spočívá ve specifikaci, shromažďování, analýze a interpretaci informací, které umožňují: &nb ...
Pokracuj

TRH JAKO ZáKLADNí SLOŽKA MARKETINGU

TRH JAKO ZáKLADNí SLOŽKA MARKETINGU Tradiční výklad marketingu se orientuje na praktický problém segmentace trhů. Vychází se z poznatku, že trh není nediferencovaný, že trh má vždycky pravdu, že úspěch na trhu mů&# ...
Pokracuj

POCHOPENí KRITICKÉ ROLE MARKETINGU V ORGANIZACíCH A VE SPOLEČNOSTI

MARKETING POCHOPENí KRITICKÉ ROLE MARKETINGU V ORGANIZACíCH A VE SPOLEČNOSTI ÚVOD: Tvrdé výzvy trhu, kterým čelí marketingoví pracovníci: 1. Nízká míra ekonomického růstu na celém světě 2. S ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62