Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Projekt Ekonomie Referaty Referát

Kroky plánovacího procesu, Obsah plánovacího procesu, Rozhodnutí, Informační systém

PODNIKOVá EKONOMIKA A ŘíZENí - PŘEDNáŠKA 6 ___________________________________________________________________________ Kroky plánovacího procesu, Obsah plánovacího procesu, Rozhodnutí, Informační systém 1) Kroky plánovac&iacu ...
Pokracuj

Hodnotový řetězec: (Porter)

PODNIKOVá EKONOMIKA A ŘíZENí - PŘEDNáŠKA 10 ______________________________________________________________________________ Hodnotový řetězec: (Porter) Podpůrné funkce - Podniková infrastruktura (plánování, organizování ...
Pokracuj

statistika

statistika Ek. statistika – stat. discipl.,která se zabývá zobrazováním a analýzou ek. jevu Ek. klasifikace – používáme pro předpisy, které určují, jak ukazatele a jevy třídit OKEČ=odvětvová klasifikace ek. č ...
Pokracuj

Subjekty mezinárodních ekonomických a měnových vztahů, jejich charakteristika a úloha při rozvoji mez. ekonomických a měn. Vzt

Subjekty mezinárodních ekonomických a měnových vztahů, jejich charakteristika a úloha při rozvoji mez. ekonomických a měn. Vztahů MEZINáRODNí EKON.VZTAHY- vztahy mezi subjekty, které působí ve svět. hospodářstv&iacut ...
Pokracuj

Evropské centrum a jeho postavení ve sv. hospodářství. Vývoj integračních procesů v západní Evropě. Koncepc

Evropské centrum a jeho postavení ve sv. hospodářství. Vývoj integračních procesů v západní Evropě. Koncepce tzv. Evropského ekonomického prostoru Evropa jako ( EU) dominuje na světových trzích 40% podílem na ...
Pokracuj

Čína v SH, poválečný ek. a pol. vývoj s důrazem na 80.a 90.léta.

Čína v SH, poválečný ek. a pol. vývoj s důrazem na 80.a 90.léta. neřadí se ani do RZ, ani TE; stojí mimo, protože vývoj po válce šla vlastní cestou Obecná charakteristika čínské ek. pří ...
Pokracuj

Vývoj mezinárodní měnové soustavy po 2.sv. válce. Charakter současné měnové soustavy

Vývoj mezinárodní měnové soustavy po 2.sv. válce. Charakter současné měnové soustavy země, které pod vlivem 1. svět. války žádné zlato nevlastnily nebo jen málo, zaváděly Zlatý devizový standard, ...
Pokracuj

Charakteristika 3 hlavních center sv. hospodářství, jejich specifické rysy a postavení ve sv. hospodářství

Charakteristika 3 hlavních center sv. hospodářství, jejich specifické rysy a postavení ve sv. hospodářství Záp. Evropa (nejstarší pol. 18. století) USA (konec 19. století) Japonsko ...
Pokracuj

Ekonomický rozhled - Základní představa o trhu, členění trhů v moderní ekonomice

Ekonomický rozhled - Základní představa o trhu,členění trhů v moderní ekonomice Trh: -místo,kdese střetává nabíka s poptávkou,dochází k výměně zb.mezi kupujícím a prodávaj&ia ...
Pokracuj

Vývozní operace, vstup na zahr. trhy

Vývozní operace, vstup na zahr. trhy Realizační fáze vývozní operace volba obchodního partnera výrobní kalkulace nabídka jednán&iac ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62