Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Seminární práce Ekonomie, diplomové práce Ekonomie, Semestrální práce

Nedokonalá konkurence a protimonopolní politika

Nedokonalá konkurence a protimonopolní politika Typy nedokonalé konkurence dokonalá konkurence… velký počet firem vyrábí stejný produkt (hlavně farmy) monopol… jediná firma vyrábí veškerý výstup odvětví ...
Pokracuj

MIKRO

MIKRO Vývoj ekonomického myšlení A/ Před vznikem ekonomie Xenofón (430 - 355 př. n. l.) zákl. potřeba určená k uspokojování = zemědělství spis Oikonomikos - o uspokojování potřeb a obchodování ...
Pokracuj

Zajištění financí pro činnost sportovního týmu

Seminární práce na předmět management malého podniku Zajištění financí pro činnost sportovního týmu   Téma této práce je zároveň mojí mimoškolní aktivitou. Cílem této aktivity je z&iacu ...
Pokracuj

Organizace. Podnikové finance, finanční zdroje a cíle, majetková a finanční struktura. Vývoj chápání firemní

Organizace. Podnikové finance, finanční zdroje a cíle, majetková a finanční struktura. Vývoj chápání firemních financí Podnikové finance, finanční zdroje a cíle podnikání, vývoj firemních fin ...
Pokracuj

Finanční aspekty zakládání firmy

Finanční aspekty zakládání firmy Finanční rozhodování a vznik firmy rozhodnutí o 3 základních otázkách koncepce podnikatelského záměru volba právní formy podnikání výše prvotn&ia ...
Pokracuj

Podpora dobrovolného plnění daňových povinností v EU

Podpora dobrovolného plnění daňových povinností v EU Země Evropské unie kladou důraz na efektivní výběr daní. Efektivní výběr daní představuje jedno z hlavních kritérií, na základě kter&yac ...
Pokracuj

Sociálne poistenie v USA

Sociálne poistenie v USA Liberálny model sociálneho poistenia (EÚ – drahý a príliš sociálne orientovaný systém, ktorý demotivuje ľudí k vyššej produktivite) sociálne zabezpečenie: starobný dô ...
Pokracuj

Modelování logistického systému podniku (případová studie)

  Modelování logistického systému podniku (případová studie)  1.krok – analýza útvarů, poslání, vstupních a výstupních informací o vnějším a vnitřním pohybu hmot, kriterií a ...
Pokracuj

Metody marketingové logistiky

Metody marketingové logistiky modelování poptávkových a nabídkových funkcí modelování užitkových funkcí – vícekriteriální hodnocení hodnocení úrovně služeb zákazníkům portf ...
Pokracuj

ROZPOČET PODNIKU A DLOUHODOBÉ ROZPOČTY

ROZPOČET PODNIKU A DLOUHODOBÉ ROZPOČTY Obsah: 1. Podnikové rozpočty 1.1 Rozpočetní výsledovka 1.2 Rozpočetní rozvaha 1.3 Rozpočet peněžních toků 2. Dlouhodobé rozpočty 2.1 Vztah dlouhodobých r ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62