Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Měnové kursy

Měnové kursy   1. Nominální měnový kurs a) bilaterální kurs Většina z nás se v praktickém životě setkává především s nominálním bilaterálním kursem, což je nejčastěji cena ...
Pokracuj

Historie společnosti

    Historie společnosti rok 1949 zahájena výstavba závodu v Uničově - jako výrobní pobočka Škody Plzeň rok 1950 tímto rokem je datován vznik firmy - zahájena výroba v Hale č.1 (prvn&iacut ...
Pokracuj

Písemnosti při neplnění smluv

Písemnosti při neplnění smluv 1. Povinnosti prodávajícího - dodat zboží v termínu - pokud prodávající nesplní kupující má právo doklady urgovat - píše urgenci - dodat v množství, jakosti a ...
Pokracuj

TEORIE DETERMINACE Produktu - AD & AS

TEORIE DETERMINACE Produktu - AD & AS   I. Měření GNP a důchodu GNP (hrubý národní produkt....míra celkové produkce statků a služeb v zemi používaná především k měření výkonnosti ekonomiky. Mě" ...
Pokracuj

– Měnové kurzy a mezinárodní finanční systém - A/ URČOVáNí MĚNOVÝCH KURZŮ

– Měnové kurzy a mezinárodní finanční systém - A/ URČOVáNí MĚNOVÝCH KURZŮ Měnový kurz = cena cizí měny vyjádřená v našich peněžních jednotkách. Měnový t ...
Pokracuj

Semestrální práce do předmětu - ZáKLADY KOMUNIKACE

VUT v Brně FAKULTA PODNIKATELSKá Semestrální práce do předmětu - ZáKLADY KOMUNIKACE Obsah: Obecný pojem komunikace, prvn ...
Pokracuj

Rozhlas

Rozhlas Býval od konce 30. až do konce 50. let nejmocnějším reklamním médiem S rozvojem televize ustoupil do pozadí V naší republice nabyl významnějšího postavení spolu s ostatními médii reklamy po roce 1989 Je zdroj ...
Pokracuj

Profil, průprava

Profil,průprava Situační analýza (druh zboží a značka) Poučení se z naších a konkurenčních komunikačních aktivit Definice cílové skupiny Situační analýza - jde o to porozumnět současné ...
Pokracuj

Vzorce pro výpočet základních medíálních ukazatelů:

Vzorce pro výpočet základních medíálních ukazatelů: Nejčastěji poslouchaná stanice (Core) projekce kladných odpovědí na populaci (okres, nový kraj, region,celá republika Poslech v posledních 7 dnech (Weekly reac ...
Pokracuj

Trhy a příkazy v soudobé ekonomice

Trhy a příkazy v soudobé ekonomice dříve řídily ek. Evropy a Asie státní rady nebo městské cechy feudalismus Þ tržní mechanismus („svobodné podnikání“, „konkurenční kapitalismus“) 19. stol. ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62