Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Projekt Ekonomie Referaty Referát

Malé a střední podnikání (MSP) jsou v Evropské unii (EU) považovány za základ národních ekonomik a to předev&scaro

Malé a střední podnikání (MSP) jsou v Evropské unii (EU) považovány za základ národních ekonomik a to především z těchto důvodů: jsou pružné, schopné přizpůsobit se podmínkám a pož ...
Pokracuj

 Vyrízení objednávek

Vyrízení objednávek  Vyrízení objednávek Odberatel 2 Odberatel 1 Kontrola objednávaného zboží Kontrola skladového zboží Doobjedná ...
Pokracuj

Regionalni ekonomika - SWOT ANYLÝZA MĚSTA BLANSKA A JEHO OKOLí

FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY VE ZLíNĚ Regionalni ekonomika - SWOT ANYLÝZA MĚSTA BLANSKA A JEHO OKOLí ...
Pokracuj

Regionální politika

Regionální politika Pozornost ekonomů k problematice rozdílů v sociálně ekonomickém rozvoji jednotlivých regionů se ve větší míře začala obracet až v souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí 30. let a zejm&eac ...
Pokracuj

Weberova lokalizační teorie průmyslové výroby

Weberova lokalizační teorie průmyslové výroby Na začátku 20. století přichází Weber s lokalizační teorií průmyslové výroby. Je typickým představitelem klasické školy prostorové teorie, a proto p&# ...
Pokracuj

Indie - jak snížit bídu a zrychlit hospodářský růst

Seminární práce ke kurzu SE_206 Obsah: ÚVOD AKTUáLNí SITUACE Rychlé zotavení se z asijské krize roku 1991 SNIŽOVáNí CHUDOBY - POKROK A PROBLÉMY, KTERÝM JE TŘEBA ČELIT Váhavý pokrok při snižován ...
Pokracuj

Trh a základní elementy trhu:

Trh a základní elementy trhu: Trh - je zařízení, jehož prostřednictvím kupující a prodávající určitého zboží vstupují do vzájemných interakcí, aby určili cenu zboží a množství ...
Pokracuj

Inflace a protiinflační politika:

Inflace a protiinflační politika:   Inflace a její měření: Inflace - je zvýšení celkové cenové hladiny, které se obvykle měří CPI. Míra inflace - je definována jako míra změny cenové hladiny měř ...
Pokracuj

GEOGRAFICKá POLOHA OKRESU KROMĚŘíŽ

GEOGRAFICKá POLOHA OKRESU KROMĚŘíŽ Mezinárodní poloha kroměřížského okresu je příznivá. Území okresu je situováno v širším prostoru uzlu dvou evropských urbanizačních a rozvojov&yacut ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62