Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení A/ Před vznikem ekonomie Xenofón (430 - 355 př. n. l.) zákl. potřeba určená k uspokojování = zemědělství spis Oikonomikos - o uspokojování potřeb a obchodování Plat&oacu ...
Pokracuj

DĚJINY EKONOMICKÝCH UČENí - VZNIK KEYNESIáNSKÉ MARKOEKONOMIE

Seminární práce DĚJINY EKONOMICKÝCH UČENí - VZNIK KEYNESIáNSKÉ MARKOEKONOMIE Ve 20. a 30. letech našeho století s& ...
Pokracuj

Finanční řízení a rozhodování podniku FRP/KEU

Finanční řízení a rozhodování podniku FRP/KEU Garant: Ing. Milan HRDÝ, Ph.D. Vyučující: Ing. Milan HRDÝ, Ph.D. Program výuky: 1. Úvod 1.1. Základy finančního řízení a rozhodování podniku ...
Pokracuj

Kolektivní investování

Přednáška č. 11 Kolektivní investování I. Charakteristika a úloha kolektivního investování v ekonomice II. Hlavní typy investičních fondů III. Ochrana investora IV. Úloha investičních fondů při říz ...
Pokracuj

Pravidla pro pracovní styk

Pravidla pro pracovní styk Jak telefonovat Telefonický styk při možném automatickém propojení téměř s celým světem nahrazuje značnou část dřívějšího písemného styku. Obecně můžeme tele ...
Pokracuj

Inflace a nezaměstnanost

Inflace a nezaměstnanost Alternativní zdroje inflace Inflace má tendenci k vysoké setrvačnosti, tzn. že pokud není vystavena šokům, setrvává na stejné úrovni. Setrvačná inflace – míra inflace, která je očeká ...
Pokracuj

Seminární práce z managementu - Komunikace

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Seminární práce z managementu - Komunikace (teoretický konspekt) Obsah  ...
Pokracuj

Členění médií v reklamě

Členění médií v reklamě Masová média Televize Rozhlas Noviny Časopisy Billboardy Široký dosah Záběr Tato vlastnost může hrát v případě konkrétní reklamy někdy pozitivní a něk ...
Pokracuj

Alternativní média jako nosiče reklamy

Alternativní média jako nosiče reklamy Megaboardy Maxipostery Reklamní lavičky Elektronické panely Pneumatické poutače Ostatní alternativní média   Plakát uvnitř Nutno vzít v úvahu také cenu za realizaci r ...
Pokracuj

Dlouhodobá měnová strategie - Dokument projednaný v Bankovní radě ČNB

Dlouhodobá měnová strategie - Dokument projednaný v Bankovní radě ČNB Úvod Česká národní banka (ČNB) předkládá tento materiál vládě ČR jako podklad pro koordinaci měnové politiky s hospodá ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62