Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Projekt Ekonomie Referaty Referát

Spotřeba a investice

Spotřeba a investice Nástroje – myšlenkové jádro učení – Keynesiánská ekonomie (vliv na určení úrovně produktu a zaměstnanosti u krátkého období). Spotřeba se skládá z výdajů domá ...
Pokracuj

Historie

Historie Sodovkárna Vyškov byla postavena v roce 1958 a o rok později začala vyrábět limonády pod OPP Vyškov. Od 1. Ledna 1961 došlo k nové změně v řízeni nápojového průmyslu. Sodovkárny doposud vyráběl ...
Pokracuj

Charakteristika společnosti Unicom, a.s.

Charakteristika společnosti Unicom, a.s. Společnost Unicom je jedna z nejvýznamnějších obchodních firem působící v oblasti moderních PC informačních technologií a specializující se na prodej hardware, software a dalších poč ...
Pokracuj

Ukazatele výzkumu médií

Ukazatele výzkumu médií Share (podíl na trhu) V procentech udává podíl daného média na celkové sledovanosti všech médií stejného typu Reach (zásah) Určuje počet osob zasažených médiem (kampaní) Dai ...
Pokracuj

City light vitríny

City light vitríny světelná reklama je součástí nočního i denního života vlna nosičů k nám příšla počátkem 90. let čekárny na zastávkách MHD – inzerují blížící se ...
Pokracuj

Nabídka dokonale konkurenčních firem a DK trhy

Nabídka dokonale konkurenčních firem a DK trhy Nabídkové chování dokonale konkurenční firmy DK fa je tak malá vzhledem k trhu, že nemůže ovlivnit tržní cenu. Maximalizuje zisky (podobné čistým výdělkům neb ...
Pokracuj

MIKROEKONOMIE 2 Poptávka Poptávka Rozlišujeme poptávku jednotlivce a popt&

MIKROEKONOMIE 2 Poptávka Poptávka Rozlišujeme poptávku jednotlivce a poptávku tržní, kterou považujeme za součet poptávek jednotlivců. Pro pochopení tržní poptávky je tedy důležité odvodit poptávku jednotlivc ...
Pokracuj

Trh výrobních faktorů (VF)

Trh výrobních faktorů (VF) Ceny výrobních faktorů Odvozená D na trhu výrobních faktorů Rovnováha firmy na trhu výrobních faktorů ad 1 – Ceny výrobních faktorů výrobní faktory jsou nezbytné k v&y ...
Pokracuj

Výrobní činnost podniku, racionalizace

Otázka č. 25 Výrobní činnost podniku, racionalizace Výroba a reprodukce Výroba (výrobní činnost) podniku spočívá v přeměně výrobních faktorů tzv. vstupů (input) ve výrobky tzv. výstupy (output). C&i ...
Pokracuj

Hodnota firmy (oceňování podniku)

Hodnota firmy (oceňování podniku) Typy a stupně oceňování žádná objektivní hodnota firmy neexistuje Þ neexistuje ani jediné správné ocenění ocenění nezávislé na vůli vlastníků (pro pot ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62