Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Daňové úniky v ČR

Daňové úniky v ČR V souvislosti s navrhovanými úpravami daňové soustavy České republiky na základě povodňového balíčku poukazovaly sdělovací prostředky na klíčový problém, že zvy&scar ...
Pokracuj

Ekonomický rozhled - Základní představa o trhu, členění trhů v moderní ekonomice

Ekonomický rozhled - Základní představa o trhu,členění trhů v moderní ekonomice Trh: -místo,kdese střetává nabíka s poptávkou,dochází k výměně zb.mezi kupujícím a prodávaj&ia ...
Pokracuj

Cena

Cena Cena je vyjádření jakési směnné relace, tj. mezi nabídkou a poptávkou. Je to důležitý informační prvek, který v procesu směny velice silně motivuje poptávku a nabídku. Prakticky můžeme říci, že se p ...
Pokracuj

Jádrem sporů mezi vládou a centrální bankou je postavení této instituce, a to problematika nezávislosti.

Jádrem sporů mezi vládou a centrální bankou je postavení této instituce, a to problematika nezávislosti. Důvody zpochybňující postavení cb: -posláním cb je péče o kvalitu měny (péče o nízkou m&i ...
Pokracuj

Zlatý standard

Zlatý standard Papírové, ale i ostatní peníze v oběhu byly kryty zlatem a byly také kdykoli za zlato směnitelné. O této době hovoříme jako o Zlatém Standardu. V systému zlatého standardu byl poměr mezi zlatými mincemi a jeji ...
Pokracuj

Marketing a obchod

VYSOKá ŠKOLA BáŇSKá TECHNICKá UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Marketing a obchod DIAGNOSTIKA PODNIKU Seminární práce ...
Pokracuj

Afrika

Afrika Úvod V roce 1876 spatřil vnitrozemí subsaharské Afriky jen nepatrný počet Evropanů. V roce 1912 byl celý kontinent s výjimkou dvou nezávislých států rozkouskován. Jednotlivé porce si podle pravítka nebo jinak mezi sebou rozd ...
Pokracuj

Organizační struktura

Organizační struktura Systém řízení je decentralizovaný a výhledově snadno modifikovatelný s ohledem na zavedení geografického informačního systému. Změny v organizační struktuře jsou pr ...
Pokracuj

Tržní selhání - externality

Tržní selhání - externality 1. Úvod V reálném ekonomickém světě existuje nekonečně mnoho překážek dokonalé konkurence, resp. příčin selhání trhu, nejdůležitější z nich mohou ...
Pokracuj

 

  Transformace české ekonomiky (podstata,forma,výsledky) Resumé Tato seminární práce by měla osvětlit proces transformace české ekonomiky jako celek tak i její fáze,součásti a okolnosti,které sehrály v tomto ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62