Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Koncepce jednotného vnitřního trhu a její realizace v Evropském společenství. Jednotný evropský akt, jeho význam pro dal&

Koncepce jednotného vnitřního trhu a její realizace v Evropském společenství. Jednotný evropský akt, jeho význam pro další rozvoj integračních procesů Po krizové dekádě 70. let se ES nevzdala svých c&iacut ...
Pokracuj

Metoda standard costing

Metoda standard costing -eliminovat N před výrobou, rozdílová kalkulace - následná kalkulace – souvisí s rozdílovými kalkulacemi - zaměřování do předvýrobní etapy, kontrola toho, co se může stát při v ...
Pokracuj

Kurzová politika ČR v souvislosti s ZO

Kurzová politika ČR v souvislosti s ZO Důležité pojmy měna – oběživo / platidlo dané země nebo území kurz – poměr domácí a zahraniční peněžní jednotky (přímá a nepřím&a ...
Pokracuj

Krize - Mexiko (1994)

Krize - Mexiko (1994) Východiska od r. 1991: hosp. růst, nízká inflace, mírně přebytkový SR v přílivu kapitálu převažují portfolio investice, krátkodobý kapitál a půjčky v cizích měnách &ag ...
Pokracuj

Regionální strukturální politika EU

FILOZOFICKá FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY KATEDRA EKONOMIE Regionální strukturální politika EU (referát) ...
Pokracuj

Veškerá činnost podniku má dvě stránky

Financování = opatření, vedoucí ke změnám ve výši, složení a skladbě fin. zdrojů podniku. = opatření k zajištění vlastního nebo cizího kapitálu (cizí je tuzemský nebo zahraniční) ...
Pokracuj

Kapitola: Účinek peněz na produkt a ceny

Kapitola: Účinek peněz na produkt a ceny peněžní mechanismus = cesta, kterou se změny v nabídce peněz přenášejí do změn v produktu, zaměstnanosti, cenách a inflaci Jak peníze ovlivňují produkt Trh peněz ...
Pokracuj

Nástroje propagace - komunikační mix

Nástroje propagace - komunikační mix 5.1 Reklama Cíle noví uživatelé udržení věrných získat uživatele od konkurence posílit věrnost těch, kt. střídají značky zvýšit spotřebu produktu sou& ...
Pokracuj

Aktiva, pasíva

Aktiva, pasíva Každý podnik potřebuje ke své činnosti majetek (hospodářské prostředky) Majetek podniku se člení na aktiva a pasiva. Přehled o majetku podniku podává rozvaha. Aktiva = členění z hlediska formy kontrolu ...
Pokracuj

Cílem této práce bylo zjistit stav hlavního trhu cenných papírů se zaměřením na akcie a podílové listy, kter&yacut

  ODBORNá PRáCE Z EKONOMIE se zaměřením na hlavní trh CP (akcie a podílové listy) Cílem této práce bylo z ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62