Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Vznik Evropské unie a její orgány

Vznik Evropské unie a její orgány Evropská unie je společenství demokratických států spojených zásadami svobody právního státu a úcty k lidským právům, jež se rozhodly vzájemně spolupracova ...
Pokracuj

Světové hospodářství – vývoj a tendence

Světové hospodářství – vývoj a tendence Hospodářská politika = souhrn cílů, zásad , nástrojů a metod sloužící k regulaci ekon. procesů. Hlavními nástroji hospodářské politiky jsou m ...
Pokracuj

EVROPSKá UNIE

FAKULTA PODNIKATELSKá VYSOKÉ UČENí TECHNICKÉ V BRNĚ EVROPSKá UNIE Pavel LASáK 2000 Co je Evropská unie Evro ...
Pokracuj

Pojem a předmět občanského práva, občanský zákoník

Pojem a předmět občanského práva, občanský zákoník Občanské právo = základní odvětví soukromého práva tvořeno souhrnem PN, jež upravují majetkové vztahy FO a PO právní úprava maje ...
Pokracuj

Úvod do makroekonomie

Úvod do makroekonomie 1. Mikroekonomie a makroekonomie Ekonomie (obecná ekonomická teorie) je studium vybraných oblastí hosp. aktivity. Zpravidla bývá členěna na mikro- a makroekonomii. Mikroekonomie: chování individuálních ek. subjektů – dí ...
Pokracuj

Co je ekonomie?

Úvod Co je ekonomie? Ekonomie zkoumá, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jak je rozdělují mezi různé skupiny. Zabývá se ovlivňováním a predikc ...
Pokracuj

Ekonomická integrace

Ekonomická integrace Pojem = proces, kdy dochází k postupnému sbližování a propojování ekonomik prostřednictvím odbourávání mezinárodních překážek, cílem je vytvořit jednotný ekonomický ko ...
Pokracuj

Pojem financování, význam

Pojem financování, význam podnik = zákl. druh organizace, cílem je zisk, je to vlastně seskupení výr. činitelů podnikání = činnost, samostatně, zisk, x živnost - upravuje živ. zákon podnikatel - podniká na vl. nebez ...
Pokracuj

Účetní zásady, účetní zápisy, účetní knihy

Účetní zásady, účetní zápisy, účetní knihy Účetní zásady podle Zákona o UCE č. 563/91 Sb. součástí jsou obecné účetní zásady (pravidla, který ...
Pokracuj

Banky v současnosti

Banky v současnosti Role bank v tržních podmínkách je rolí klíčovou, protože jejich prostřednictvím jsou v ekonomice vytvářeny a umísťovány zdroje. Nyní se zmíníme o současném postavení bankovn&iacut ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62