Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Nasazení informačních systémů a informačních technologií se v dnešní době stalo nutnou podmínkou úsp

Úvod   Nasazení informačních systémů a informačních technologií se v dnešní době stalo nutnou podmínkou úspěšnosti firem ve všech oblastech hospodářské činnosti. Příč ...
Pokracuj

Toto je hodnocení práce konzultantem MUDr. Šmejkalem:

Toto je hodnocení práce konzultantem MUDr. Šmejkalem: Práce tohoto studenta je velmi přesná, účelově zaměřená, vystihující podstatu problému. Student prokázal při sestavování práce odborné, které ...
Pokracuj

Problémy realizace videokonferencí a skupinového multimediálního vysílání v prostředí MZLU

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Fakulta provozně ekonomická Ústav informatiky Problémy realizace videokonferencí a skupinového multimediálního vysílání v pr ...
Pokracuj

Buddhismus a jeho rozvoj v západním kulturním okruhu s ohledem na školu Karma – Kagjü a její metody

UNIVERZITA HRADEC KRáLOVÉ PEDAGOGICKá FAKULTA D I P L O M O V á P R á C E Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav filozofie a společenských věd Buddhismus a jeho rozvoj v západním kulturním okruhu s ohledem ...
Pokracuj

Místo platebních karet v platebním styku, Vznik a historie systému Europay, Produkty systému Europay, Europay ve světě, Europay v 

Místo platebních karet v platebním styku, Vznik a historie systému Europay, Produkty systému Europay, Europay ve světě, Europay v České republice Obsah Úvod1 1. Místo platebních karet v platebním styku4 1.1 Tendence ve v&yacu ...
Pokracuj

PŮDA JAKO PRODUKČNí FAKTOR TRH S PŮDOU

PŮDA JAKO PRODUKČNí FAKTOR TRH S PŮDOU Úvod Na půdu můžeme nahl&iac ...
Pokracuj

Finanční analýza

1. Úvod 2 2. Charakteristika společnosti 3 - 5 Obecné údaje o společnosti Předmět podnikání společnosti Externí analýza Interní analýza 3. Finanční analýza společnosti 6 - 14 Analýza ...
Pokracuj

Obsahová analýza zpravodajství Rádia Vysočina a Rádia Impuls

SOUKROMá VYŠŠí ODBORNá ŠKOLA SOCIáLNí Obsahová analýza zpravodajství Rádia Vysočina a Rádia Impuls ...
Pokracuj

Popis informačního systému IMS – Internet Management System

Popis informačního systému IMS – Internet Management System Seminární práce Úvod Informační systémy nabývají v posledn&iacut ...
Pokracuj

Město Kladno

              V České republice jsou města, která se mohou pochlubit slavnou historií, sahající do daleké minulosti a přitahují návštěvníky svými st&# ...
Pokracuj

Referaty Diplom-Projekt

 1  2  3  4  5  6  7  8  9