Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

LOGISTICKÉ NáKLADY A VÝKONY

LOGISTICKÉ NáKLADY A VÝKONY Logistické náklady a výkony - návrh systému, potřeba sledování, vymezení logistických procesů, klasifikace logistických nákladů logistické náklady jsou spojnicí mezi ekonomi ...
Pokracuj

PŘíPADOVá STUDIE UPLATNĚNí DISTRIBUČNí LOGISTIKY

PŘíPADOVá STUDIE UPLATNĚNí DISTRIBUČNí LOGISTIKY The Bata Shoe Organization   Firma založená roku 1894 Tomášem Baťou ve Zlíně, nyní se sídlem v Torontu v Kanadě, vlastní 40 továren, z toho 8 v&nb ...
Pokracuj

ŘíZENí ZáSOB PŘI ZáVISLÉ POPTáVCE

ŘíZENí ZáSOB PŘI ZáVISLÉ POPTáVCE Řízení zásob při závislé poptávce - objednací systém, softwarová podpora MRP1, optimální velikost objednávky Objednací systémy K  ...
Pokracuj

ŘíZENí ZáSOB SORTIMENTU

ŘíZENí ZáSOB SORTIMENTU Řízení zásob sortimentu - (ABC analýza), rizika a nejistoty na řízení zásob ABC analýza 80 % důsledků vyplývá z 20% možných příčin tj. 80 % tržeb tvoř&i ...
Pokracuj

OBCHODNí LOGISTIKA

OBCHODNí LOGISTIKA Obchodní logistika - pojem, složky, vztah k marketingu, diferenciace logistických řešení, předpoklady rozvoje, organizace prodejních cest Distribuční systémy lze rozdělit do dvou velkých skupin. První skupina zahr ...
Pokracuj

ARCHITEKTURA INFORMAČNíCH SYSTÉMU

ARCHITEKTURA INFORMAČNíCH SYSTÉMU Architektura informačních systému, úlohy v architektuře a na architektuře Úspěch firmy je spjat s úspěchem v ovládání metody a techniky hromadného zpracovávání ...
Pokracuj

LOGISTICKÉ ORGANIZAČNí STRUKTURY

LOGISTICKÉ ORGANIZAČNí STRUKTURY Logistické organizační struktury - účel, přehled postupného vývoje, dynamické organizační struktury Účel: Tradiční organizační struktury výrobních i obchodn&iac ...
Pokracuj

METODA ZAVáDĚNí INFORMAČNíHO SYSTÉMU

METODA ZAVáDĚNí INFORMAČNíHO SYSTÉMU Při zavádění logistického systému do provozu je první problém sběr pravdivých a objektivně porovnatelných údajů o všech logistických faktorech, které ovl ...
Pokracuj

METODICKÝ APARáT LOGISTIKY

METODICKÝ APARáT LOGISTIKY metodický aparát logistiky = jedná se o metody sloužící k rozhodování při logistických problémech Metodu = použijeme, v případě vzniku problému. Problém = vzniká ...
Pokracuj

Aktuální problémy - zahraniční politika ČR (dílčí projekt - ekonomická teorie)

Bachelor of Business Studies Aktuální problémy - zahraniční politika ČR (dílčí projekt - ekonomická teorie) Úvod: V projektu aktuá ...
Pokracuj

Referaty Diplom-Projekt

 1  2  3  4  5  6  7  8  9