Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Hodnocení herních dovedností a jeho užití pro sledování efektů tréninku mládeže - Seminární prá

Hodnocení herních dovedností a jeho užití pro sledování efektů tréninku mládeže - Seminární práce z metodologie diplomové práce ...
Pokracuj

Trestné činy daňového charakteru, jejich zjišťování a stíhání

ÚVOD Bouřlivý vývoj naší společnosti po listopadové revoluci v roce 1989 je úzce spojen se změnami v ekonomice. Souběžně s rozvojem podnikatelských aktivit soukromého sektoru došlo k nárůstu zahraničně ...
Pokracuj

POJEM A HISTORICKÝ VÝVOJ LOGISTIKY

POJEM A HISTORICKÝ VÝVOJ LOGISTIKY Pojem a historický vývoj logistiky, odůvodnění efektivnosti logistických přístupů, podniková logistika Logistika patří k relativně mladým vědním disciplinám, její& ...
Pokracuj

Charakteristika prostředí

Charakteristika prostředí „Lidé změní Internet nebo Internet změní lidi?“ Anomym 2.1 Charakteristika Internetu Vznik a vývoj internetu V 60. letech v USA se objevila snaha vytvořit síť, která by propojovala nejdůležitějš&ia ...
Pokracuj

ČASOVÉ ŘADY, SEZÓNNOST, KLOUZAVÝ PRUMER, VYROVNáNí

ČASOVÉ ŘADY, SEZÓNNOST, KLOUZAVÝ PRUMER, VYROVNáNí časová řada = souhrn zjištěných hodnot v určitém čase. Použití: při sledování vývoje v čase sezónní odchylka se po ...
Pokracuj

ŘíZENí JAKOSTI

ŘíZENí JAKOSTI Řízení jakosti (pojem, vývoj, ISO 9000 - 9004, význam, srovnání TQM a ISO) Podnikatel poskytující služby zákazníkům, nebo produkující jiné výkony musí brát značn&yac ...
Pokracuj

Teoretická východiska

Teoretická východiska „Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s& ...
Pokracuj

ZPRACOVáNí OBJEDNáVEK

ZPRACOVáNí OBJEDNáVEK Zpracování objednávek - řešení v rámci IS, úlohy, předpovědi poptávky Hlavním úkolem tohoto subsystému je provoz komunikačního systému mezi zákazníkem a podnikate ...
Pokracuj

PRAVDĚPODOBNOST

PRAVDĚPODOBNOST Pravděpodobnost, složené pravděpodobnostní jevy, rozdělení pravděpodobnosti definice: matematické vyjádření možnosti, že nastane určitá událost. (hod kostkou) pravděpodobnost označujeme P pravd& ...
Pokracuj

STRATEGIE ZáSOBOVáNí

STRATEGIE ZáSOBOVáNí Strategie zásobování - pojem, cíle , nákupní skupina, nákupní situace, etapy nákupu, spolupráce dodavatelů a odběratelů, nákupní cena Zásobování má za úkol ...
Pokracuj

Referaty Diplom-Projekt

 1  2  3  4  5  6  7  8  9