Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

PESTICIDY

PESTICIDY

  37721iti62hun9i

1. INSEKTICIDY

  37721iti62hun9i

ireversibilní

reverzibilní

inibitory cholinesterasy

Chlorované uhlovodíky tu721i7362huun

Organofosfáty

Karbamáty

  37721iti62hun9i

2. RODENTICIDY

  37721iti62hun9i

Antikoagulancia - kumarinová

Fluorooctan sodný - inhibice Krebsova cyklu

Fosfidy (Zn3F2)a fosfin (PH3)

  37721iti62hun9i

3. FUNGICIDY

  37721iti62hun9i

Dithiokarbamáty - ethylenthiomočovina

Hexachlorbenzen

Pentachlorfenol

  37721iti62hun9i

4. HERBICIDY

  37721iti62hun9i

Chlorfenoxysloučeniny

2,4-dichlorfenoxyoctová kys.

2,4,5-trichlorfenoxyoctová kys.

  37721iti62hun9i

Dinitrofenoly

2,4-dinitrofenol

2-methyl-4,6-dinitrofenol (4,6-dinitro-o-kresol)

  37721iti62hun9i

Dipyridilové sloučeniny

katalyzuje tvorbu superoxidových radikálů