Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

ZáKLADNí SUROVINY

ZáKLADNí SUROVINY

VÝCHOZí LáTKY
MEZIPRODUKTY
VÝROBKY

pyrolýza

adice CH3COOH

chlorace 23286iru76yqp8n

zemní plyn
methan
CH4
 
chlorderiváty
CH4Cl až CCl4
 
 
rozpouštědla
 
 
 
 
 
 
acetylen
CH=CH
 
vinylacetát
C4H6O2
latexové barvy

adice HCl

 
 
 
 
 
 
 

chlorace 23286iru76yqp8n

dehydro chlorace 23286iru76yqp8n

 
 
 
dichlorethan
CH2Cl=CH2Cl
 
vinylchlorid
CH2= CHCl
PVC

hydratacee

oxidace

dehydrogenace rq286i3276yqqp

ethylace

dehydrogenace rq286i3276yqqp

hydrogenace

dehydrogenace rq286i3276yqqp

dehydrogenace rq286i3276yqqp

dehydrogenace rq286i3276yqqp a dehydratace

polymerace

ropa
ethylen
CH2= CH2
 
 
 
 
polyethylen
 
 
ethanol
CH3CH2OH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
butan
CH3CH2CH2CH3
 
buten
CH2=CHCH2CH3
 
butadien
CH2=CHCH= CH2
 
 
 
 
 
 
syntetický kaučuk
 
 
ethylbenzen
C6H5CH2CH3
 
styren
C6H5CH=CH2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cyklohexan
C6H12
 
Cyklohexanon
C6H11OH
silon
Benzen
C6H6
 
 
 
 
 

dehydrogenace rq286i3276yqqp

 
propan
CH3CH2CH3
 
propen
CH2=CHCH3
 
cyklohexanol
C6H11OH
rozpouštědlo

oxidace

oxidace

hydrogenace

uhlí
 
 
 
 
 
 
fenol
C6H5OH
 
kumen
C6H5CH(CH3)2
 
aceton
(CH3)2CO
ředidlo
 
 
 
 
 
 

oxidace

syntéza CO+H2

 
 
 
methanol
CH3OH
 
formaldehyd
HCOHO
bakelit

syntéza N2+H2

 
syntézní plyny
H2, CO, CO2, N2
 
 
 
 
 
 
 
 
amoniak
NH3
 
 
průmyslová hnojiva