Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

N ; P ; As ; Sb ; Bi ( dusík, fosfor, arsen, antimon, bismut)

V.A skupina N ; P ; As ; Sb ; Bi ( dusík,fosfor,arsen,antimon,bismut) 5 valenčních lektronů ns2np3 dusík plyn ostatní pevné látky DUSíK – N volný (dvouatomové molekuly) 78% v atmosféře nekov ox.č ...
Pokracuj

Měď

Měď Asi před 8 000 lety přišli na to, jak zpracovávat kovy.6 000 př. Kr. se lidé pokoušejí zpracovávat měď. Na Středním východě je vyrobeno několik malých předmětů. Měď se roztaví při teplotě ...
Pokracuj

DERIVáTY KYSELINY UHLIČITÉ

DERIVáTY KYSELINY UHLIČITÉ Kys. uhličitou lze považovat za hydroxyderivát kys. mravenčíkys. mravenčíkys. uhličitá    Deriváty kys. uhličité   1. Chloridy -   chlorid kys. uhličitédichlorid kys. uhličit&eacu ...
Pokracuj

DUSíKATÉ DERIVáTY

DUSíKATÉ DERIVáTY NITROSLOUČENINY, NITRODERIVáTY, -NO2   funkční skupina: -NO2, - v molekule jedna nebo více nitroskupin - nitroskupina obsahuje delokalizované p-elektrony ® negativní indukční mezomerní efekt ® tautomer ...
Pokracuj

SLOŽENí KAMENOUHELNÉHO DEHTU

SLOŽENí KAMENOUHELNÉHO DEHTU     FRAKCE t.v. - °C PODíL V % SLOŽKY Lehký olej 80 - 170 1,4 - 5,8 Alkany: pentan, hexan Alkeny: penten, hexen Dieny: cyklopentadien Aromáty: benzen, toluen, xyleny, ethylbenzen, mesithylen, hemellithen, styren, inden, N-l& ...
Pokracuj

HALOGENDERIVáTY

HALOGENDERIVáTY   CHLORDERIVáTY CH3Cl, methylchlorid, (mono)chlormethan - (t.v. - 24°C) - za normální teploty plyn - alkylační činidlo - používá se k methylacím ® mutagen Þ kancerogen - obecně toxický ® v organismu vzniká meth ...
Pokracuj

ZáKLADNí SUROVINY

ZáKLADNí SUROVINY VÝCHOZí LáTKY MEZIPRODUKTY VÝROBKY pyrolýza adice CH3COOH chlorace zemní plyn methan CH4   chlorderiváty CH4Cl až CCl4   ...
Pokracuj

OCEL

OCEL Doba, kdy lidé začali používat železo se nazývá doba železná. Od jeho objevu se používá na výrobu nářadí, nástrojů i zbraní. V roce 1500 před naším letopočtem zdokonalili Chetitové ( n&aacut ...
Pokracuj

PESTICIDY

PESTICIDY  1. INSEKTICIDY   ireversibilní reverzibilní inibitory cholinesterasy Chlorované uhlovodíky Organofosfáty Karbamáty   2. RODENTICIDY   Antikoagulancia - kumarinová Fluorooctan sodný - inhibice Krebsova cyklu Fosfidy (Zn3F2)a fo ...
Pokracuj

PRVKY SKUPINY CHRÓMU

PRVKY SKUPINY CHRÓMU Prvek CHRÓM MOLYBDEN WOLFRAM Značka Cr Mo W Atomová hmotnost 52,01 95,95 183,86 Hustota v g*cm-3 6,9 10,2 19,3 Teplota tání v °C 1900 2620 3380 Teplota varu °C 2600 3700 6000 Stupeň oxidace +6;+5;+4;+3;+2;+1 +6;+5; ...
Pokracuj

Referaty Chemie

 1  2  3