Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

ALKOHOLY

ALKOHOLY účinek:- závisí na rozpustnosti ve vodě a lipidech - v nízkých koncentracích euforizující - ve vyšších excitační - ve vysokých narkotický OH skupina Þ zvyšuje biologickou aktivitu uhlovod&iacu ...
Pokracuj

AROMATICKÉ (ARYLALIFATICKÉ) ALKOHOLY

AROMATICKÉ (ARYLALIFATICKÉ) ALKOHOLY – volné nebo ve formě esterů –  lokálně anestetické účinky CH2–CH2–CH2–OH        Benzylakohol Alkohol skořicový Alkohol dehydroskoři ...
Pokracuj

Seminární práce z anorganické chemie

Seminární práce z anorganické chemie Autor: Zde napiš své jméno Třída: a třídu Datum odevzdání: s datumem ICHEMICKá VAZBA A VAZEBNá ENERGIE3 IIKOVALENTNí VAZBA3 II.1Molekula vod&iac ...
Pokracuj

ALKOHOLY

ALKOHOLY účinek:- závisí na rozpustnosti ve vodě a lipidech - v nízkých koncentracích euforizující - ve vyšších excitační - ve vysokých narkotický OH skupina Þ zvyšuje biologickou aktivitu uhlovod&ia ...
Pokracuj

Stanovení množství síry v motorové naftě

Stanovení množství síry v motorové naftě   Zadání: Pomocí odměrné analýzy zjist ...
Pokracuj

HALOGENDERIVáTY

HALOGENDERIVáTY RX X:F, Cl, Br, I Názvosloví: substituční – poloha-název halogenu + základní uhlovodík radikálově funkční – uhlovodíkový zbytek + halogenid triviální CH3-CH2-Cl chlorethan; ethylchlorid CH3-CH ...
Pokracuj

Alkalické kovy s1-prvky

s- prvky Alkalické kovy s1-prvky Li ; Na ; K ; Rb ; Cs ; Fr Ns1 ( n = 2-7); Měkké kovy,stříbrný lesk nízká teplota tání,malá hustota,dobré vodiče elektřiny a tepla, nejreaktivnější reaktivita stoupá s rostouc&i ...
Pokracuj

A skupina ( bor, hliník, gallium, indium, thallium)

III. A skupina ( bor,hliník,gallium,indium,thallium) prvky p1 B ; Al ; Ga ; In ; Tl ( bor,hliník,gallium,indium,thallium) 3 valenční elektrony ns 2np1 kovový charakter stoupá s rostoucím protonovým číslem BOR - B Nekov,polovodič,tvrdý ( kryst ...
Pokracuj

A skupina - Uhlík, křemík, germanium, cín, olovo

IV. A skupina - Uhlík,křemík,germanium,cín,olovo C ; Si ; Ge ; Sn ; Pb ( Uhlík,křemík,germanium,cín,olovo) ns 2 np 2-6 ; dvojvazné v I. * 4vazné kovové vlastnosti stoupají C -> Pb UHLíK – C nekov výskyt: volný &nd ...
Pokracuj

Oxidy

Oxidy - dvouprvkové slouceniny oxidu a jiného prvku Na O – oxid sodnýN O - oxid dusicný CaO - oxid vápenatýSO - oxid sírový Al O - oxid hlinitýCl O - oxid chloristý CO - oxid uhlicitý OsO - oxid osmicelý Halogenidy , Sulfidy ...
Pokracuj

Referaty Chemie

 1  2  3