Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

MODERNí JE NEKOUŘIT

MODERNí JE NEKOUŘIT

OSNOVA:

1) Úvod

2) Hlavní text

- historie

- fakta o kouření 53253ohj14bcr1i

- riziko kouření

- pasivní kouření

- kouření a mládež

- reklama na tabákové výrobky hc253o3514bccr

- pozitiva kouření

- kouření v zaměstnání

 1. Závěr

- co bylo dosud vykonáno proti kouření- co je třeba udělat (reklama, daně)

PŘíLOHY:

Kouření tabáku v celé populaci

nekouří
62%
kouřil,již nekouří
8,80%
jen vyjímečně
14,70%
max. 5 denně
5,70%
6 - 10 denně
5,30%
11 - 20 denně
3%
více jak 20 denně
0,50%

Dotázaných: 51

z 51 dotázaných kouří: 24

z 24 kouřících chce přestat: 8

nejstaršímu kuřákovi bylo: 63 let

nejmladšímu kuřákovi bylo: 10 let

nejvíce kuřáků bylo mezi 30 - 40 lety života

Vzorec nikotinu:

 1. 5. je světový den nekouření

Zde uvádím několik zajímavých skutečností, které zjistili vědci a týkají se kouření. Některá fakta laika asi značně překvapí.

 • Kouřím-li 30 let, organismus je zatížen 1,5 kg nikotinu, tj. 15.000 smrtelných dávek (smrtelná dávka 50 mg)

 • vyšší riziko infarktu myokardu než nekuřáci.

 • kouření způsobuje 30% všech nádorových chorob

 • většina kuřáků začíná v dětství a v dospívání

 • na míru závislosti na nikotinu ukazuje to, že 40-50% osob po závažných operacích (např. odstranění hrtanu operačně, operace rakoviny plic) se vrací ke kouření

 • v cigaretách je asi 103 kancerogenů (látek vyvolávajících rakovinu)

 • po roce nekouření je riziko smrti z kouření o 50% nižší!!!

 • dle citlivosti na různé látky, věku osoby, aj. může a nemusí individuální kuřák zemřít již po prvních stovkách až tisících cigaret (kuřák se může skutečně dožít i 95 let, ale je to spíše vzácná výjimka)

 • u žen kuřaček je o 74% vyšší pravděpodobnost, že zemřou na rakovinu prsu

 • 87% lidí, kteří zemřeli na rakovinu plic byli kuřáci!

 • ženy, které užívají hormonální antikoncepci a současně kouří se vystavují nebezpečí úmrtí na infarktu myokardu před 50. rokem života a to v poměru k nekuřačkám 1:60

 • Chyba! Záložka není definována. 9 z 10 kuřáků umírá na následky kouření

 • u kuřáků je vyšší výskyt nádorů plic.

 • statistiky udávají, že kuřáci mnohem častěji podléhají i kávě a alkoholu

 • každá vykouřená cigareta zkracuje život o 5 minut (kouřím-li denně 1 krabičku, život si zkracuji o asi jednu a půl hodiny, za rok je to pak asi 23 dní).

 • Chyba! Záložka není definována.uvádí se, že kouř obsahuje 1000-4000 škodlivin, z nich jsou nejdůležitější CO, nikotin, dehtové látky, kancerogeny – např. benzpyren Chyba! Záložka není definována.

 • společnosti pro výrobu cigaret zpočátku popíraly závislost na cigaretách, poté ji však potvrdily, ale snažily se to bagatelizovat a přirovnávat např. k „závislosti“ na čokoládě,

 • Chyba! Záložka není definována.Chyba! Záložka není definována.v ČR kouří cca. 40% populace

 • denně u nás umírá 60 osob na nemoci z kouření – to je jakoby každý den informovali ve zprávách, že se naboural autobus plný lidí a nikdo z nich nepřežil

vyšší nebezpečí požáru v bytech, hotelech, nemocnicích

V současné době kouří v České republice děti a mládež takto :

 

Kouření 1x týdně a častěji:

 

věk
chlapci
dívky
11-12
2,8%
1,5%
13-14
7,7%
4,3%
15-16
17,5%
14,6%

Kouření 10 a více cigaret týdně:

věk
chlapci
dívky
11-12
1,4%
0,6%
13-14
4,0%
2,0%
15-16
14,4%
10,4%

 

Přestat kouřit má jak krátkodobé, tak dlouhodobé důsledky

 • Do 20 minut: krevní tlak a tepová frekvence se vrací k normálu. Krevní cirkulace se zlepšuje v horních i dolních končetinách, obě začínají být teplejší.

 • Do 8 hodin: koncentrace kyslíku v krvi se vrací k normálu, riziko srdečního infarktu počíná klesat.

 • Do 24 hodin: oxid uhelnatý (CO) je z těla vyloučen. Plíce se začínají čistit: nečistoty s hlenem se začínají vykašlávat.

 • Do 48 hodin: v těle již nelze nikotin prokázat. Chuť a čich se zlepšují.

 • Do 72 hodin: dýchání začíná být snadnější a dechové cesty širší.

 • Do 2-12 týdnů: krevní oběh se zlepšuje, chůze je snadnější.

 • Do 3-9 měsíců: příznaky postižení plic, jako jsou kašel, dušnost či pískoty na hrudi, se zlepšily. Funkce plic se v průměru zlepšují o 5-10%.

 • Do 5 let: Riziko srdečního infarktu kleslo na polovinu rizika kuřáka.

Do 10 let: riziko vzniku plicní rakoviny kleslo na polovinu rizika kuřáka, riziko srdečního

infarktu je podobné jako u nekuřáka.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Složení kouře:

1) Dehet
2) Nikotyn
3) Oxidy
(zejména CO- oxid uhelnatý)

4) Uhlovodíky
5) Benzpyren
6) Antrachiony

Reportáž TV Nova o kouření (pořad STŘEPINY dne 16/3 03):

 • Chyba! Záložka není definována.v České republice kouří v nynější době celá 1/3 dospělých!!!

 • kouření je tak silný návyk, že jsou kuřáci, kteří kouří i přesto, že mají rakovinu hrtanu (kouří tracheostomem - přes umělé vyústění cest dýchacích v oblasti nad kostí hrudní - v obl. jugula)

 • v zahraničí dostávají osoby nemocné z kouření velké odškodné, protože jak říkají, tak jim nikdo neřekl, že kouřní poškozuje jejich zdraví!

 • v ČR každý 3. žák ve věku 13-15 let kouří

 • do budoucna by se snad mělo omezovat kouření v restauracích a na dalších veřejných místech - např. i na zastávkách MHD pod pokutou 1000 Kč (když má kuřák na cigarety, tak má i na pokuty) - jde totiž o situaci, kdy dochází ke střetu kuřáka a nekuřáka. Nekuřák má právo na čistý vzduch. I kuřák má právo na své okuření, ale protože tím poškozuje zdraví svého okolí, neměl by kouřit v přítomnosti nekuřáka.

 • je 4× vyšší pravděpodobnost, že dcery matek kuřaček budou také kuřačky

 • Chyba! Záložka není definována.děti kuřaček mají nižší porodní hmotnost min. o 200 g, trpí více katary průdušek, plic

častější výskyt alergií, ekzémů, astmatu, vyšší riziko syndromu náhlého úmrtí plodu (cca. 40 ročně)

Zdravé plícePlíce poškozené kouřením a nádory

Zvířata kvůli lidskému kouření trpí. Pokusy dělané na zvířatech v nedaleké minulosti pro zjištění vlivu kouření na zdraví:

Pokusy na opici a králíkovi (opice je připevněna v tzv.
gilotinovém držáku hlav, aby se nemohla dostat k masce
s cigaretou a odstranit ji, králík má masku tak upravenou,
aby si ji nemohl předními tlapkami sundat).

Kouřící psi (na hlavu je jim pevně přidělána maska a od ní
vede trubka k cigaretě upevněné ve stojanu).

Nádor rtu: Rakovina v dutině ústní způsobená žvýkáním tabáku.

Rakovina jazyka (resp. dutiny ústní) způsobená kouřením (může vzniknout i žvýkáním tabáku).

Slovo psychologa: "Lidé kouří nikoli proto,
že chtějí kouřit, ale protože nemohou přestat."

S kouřením v dnešní době bojuje skoro každý, od kuřáků po nekuřáky, ale všichni zcela jiným a mnohdy nesprávným způsobem.Kuřáci se snaží většinou kouření těžce odnaučit místo toho, aby kouřit ani nezačínali i když jsou na to dostatečně ze všech stran upozorňováni

Kouření je vdechování tabákového kouře, jímž se do organismu dostává více než 2000 různých chemických látek schopných dalších reakcí, které mají mnohdy významné účinky na lidský organismus. Chyba! Záložka není definována.Kuřáctví je zařazeno jako nemoc a jeho diagnóza je pod číslem F-17 (drogová závislost).

V dnešní době zemřou na následky kouření na světě 3 000 000 osob ročně. To je za 10 vteřin 1 lidský život. V ČR umírá v důsledku kouření 22 000 osob ročně. To je za den 60 úmrtí.

Proto bychom se měli zamyslet, jestli nám kouření za to stojí a jestli ho vyměníme za 8 let života, které průměrně kuřáci ztrácejí v důsledku kouření.

Tabák se dostal do Evropy už s Kolumbovými výpravami do Ameriky a už v roce 1556 se začal pěstovat v Portugalsku. Nicméně až do 20. století se nic na poli zhoršování zdravotního stavu nedělo. Kouření bylo totiž víceméně zakázáno a někde byly za kouření uplatňovány docela tvrdé tresty jako třeba kastrace, nebo utětí hlavy.Ale tabák i tak postupně pronikl až do nejvyšších mocenských kruhů, které prosadily zrušení těchto trestů.Na sklonku 19. století vznikly 1. automaty na cigarety a krátce poté, na začátku 20. století došlo k automatizaci výroby cigaret, což umožnilo zvýšit jejich produkci. Ještě na začátku 2O. století byl infarkt myokardu a rakovina plic natolik vzácné, že byly pokaždé středem pozornosti.Již ve 30. letech lékaři zaznamenali růst rakoviny plic, který přešel v 5O. a 60. letech v úplnou epidemii.Co se týče infarktu, tak i zde jsou čísla obdobné. Definitivní průkaz kouření na rakovině plic byl prokázán již v 50. letech

Tabáková epidemie je až epidemií 20. století – již během něho usmrtil tabák celosvětově víc osob než obě světové války dohromady (asi 100 milionů), ve století příštím to bude pravděpodobně miliarda. Kouření v České republice vrcholilo v 60. a v 70. letech a od té doby pomalu klesá. V současnosti kouří 29 % dospělé populace (starší 15 let), tj. 2,5 milionu osob. Přestávají kouřit převážně starší osoby a to hlavně muži; začínají bohužel mladší a ženy. Tento zhoršující se trend je podporován aktivitami tabákových výrobců, reklamou a nízkou reálnou cenou cigaret. Ta především ovlivňuje kouření dětí a mládeže.V poslední době se situace nadále zhoršila: ve sledované skupině jedenáctiletých dětí mělo zkušenost s cigaretou 57% (1996 ).Přes 80 % současných kuřáků začalo kouřit před svým 18. rokem věku Protože kouření je návykové, mnoho z nich zůstane závislých na tabáku po celý život.

V porovnání s jinými státy je podíl kuřáků v České republice stále vysoký a roční spotřebou cigaret na osobu se řadíme mezi prvních pět států v Evropě, mezi Polsko, Maďarsko a Rusko .

Země jako Norsko, Finsko, Island, dosáhly v posledních desetiletích nevídaného úspěchu ve snižování kuřáctví. V těchto zemích existuje zákaz reklamy na tabákové výrobky již od roku 1970, což vedlo ke snížení podílu kuřáků i spotřeby tabáku.

Riziko kouření:

Kouření způsobuje více než 50 onemocnění, z nichž více než 20 je smrtelných.Podílí na výskytu široké palety nádorových onemocnění. Nejčastěji je to rakovina plic - 90% případů jsou kuřáci, objeví se až u 24% kuřáků.. Rakovina plic je záludná tím, že přichází poměrně pozdě zhruba po 20 až 30 letech kouření, což je pro většinu lidí příliš dlouhá doba, aby přemýšleli o tom, co s nimi bude. Kouření ovšem nezpůsobuje pouze rakovinu plic, ale i nádory v ústní dutině včetně jazyka - současné požívání alkoholu násobí karcinogenní účinky kouření, nádory hrtanu, hltanu, jícnu, žaludku, žlučníku, ledvin, močového měchýře, leukémie.Kouření též poškozuje dýchací systém zhoršuje astma. Dále je to vředová choroba žaludku a dvanácterníku. Pokud jde o reprodukční systém, je prokázána nižší plodnost kuřaček i kuřáků, vyšší riziko spontánních potratů, nižší porodní váha u dětí kuřaček, snižuje imunitu. Podílí se 20% na výskytu kardiovaskulárních onemocnění na která u nás umírá 53% obyvatel.Jako je například angina pektoris, infarkt, diabet II. typu a částečně sem lze zařadit i impotenci.

I pasivní kouření – vdechování tabákového kouře prostředí – zabíjí. Tohoto rizika by si měli být vědomi jak nekuřáci tak kuřáci.

Ročně umírají v našem státě v důsledku pasivního kouření řádově stovky nekuřáků,

V ČR je kolem 60-80% dětí předškolního a školního věku exponováno pasivnímu kouření pobytem v bytech s kouřícími rodiči.

Pasivní kouření, i při malé a krátkodobé expozici, může způsobit onemocnění.

Děti začínají kouřit z různých důvodů. Některé proto, že si přejí být nezávislé, jiné protože kouří jejich přátelé, že jim to rodiče zakazují, nebo si berou za vzor populární osoby. Neexistuje jedna příčina. Kouřící rodiče a především sourozenci mají velký vliv, stejně i reklama na tabákové výrobky, či sportovní akce sponzorované tabákovým průmyslem.

Děti s kouřením často experimentují a domnívají se, že mohou přestat, kdykoli budou chtít. Kouření je však silně návykové a valná většina dětí později není schopna s kouřením přestat.

Dokud nebude podniknuta plošná akce, stovky a tisíce dětí budou nadále experimentovat s kouřením a začínat kouřit. Podíl kouřících dětí tak bude rok od roku nadále stoupat. Vždyť více jak 80% dnes dospělých kuřáků začalo kouřit v dětství či v raném dospívání. Mnozí z nich se pokoušeli již dříve kouření zanechat, ale kouří již desítky let a nejsou schopni přestat

Ochranu dětí a mládeže před kuřáctvím lze dále zajistit:

Minimální reklamou a později zákazem veškeré reklamy tabákových výrobků, včetně zákazu sponzorování, prezentace loga či značek. Dodržovaným zákazem prodeje tabákových výrobků pod stanovenou věkovou hranicí 18 let. Průkazem věku osobním dokladem při nákupu. Odstraněním automatů na cigarety.

Reklama na tabák kdekoho oklame. Nabízí to, po čem lidé touží. Po mužnosti a hlavně po volnosti a bezstarostnosti. Naproti tomu nápis varující před kouřením a jeho zhoubným vlivem na zdraví je nejen malý proti velké ploše reklamy, ale co hlavně působí na rozum, zatímco reklama je jednoznačně zaměřená na city. Právě proto bude reklama účinná především na lidi v tísni. V Kanadě ze zákona zabírá varování před důsledky kouření celou polovinu obalu. Než si kuřák zapálí, může si na vnitřní části obalu přečíst návod, jak přestat kouřit.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR však vypracovalo novelu zákona o regulaci reklamy která jen nedostatečně omezuje reklamu na tabákové výrobky. Návrh novely zákona č. 40/95 Sb. Obsahuje (květen 2001):

 • Reklama tabákových výrobků a tabákových potřeb je zakázána v televizním vysílání a v rozhlase,

 • reklama na tabákové výrobky nesmí být zaměřena na nezletilé osoby,

 • nesmí znázorňovat nezletilé osoby,

 • být umístěna v tiskových mediích určených pro mládež,

 • být umístěna na billboardech ve vzdálenosti menší 300 m od škol, dětských hřišť a podobných zařízení,

 • nesmí nabádat ke kouření,

 • musí obsahovat zřetelné zdravotní varování :”Ministerstvo zdravotnictví varuje: kouření způsobuje rakovinu”, je specifikováno, jak má být text tištěn,

 • je zakázán teleshoping na tabákové výrobky v televizi a rozhlase,

 • televizní a rozhlasové pořady nesmějí být sponzorovány právnickými nebo fyzickými osobami, jejichž hlavním předmětem podnikání je výroba a prodej tabákových výrobků.

Návrh textu zdravotního varování,

a) Kouření vyvolává rakovinu,

b) Kouření vyvolává srdeční onemocnění,

c) Kouření v těhotenství ohrožuje Vaše dítě,

d) Kouření ohrožuje zdraví osob kolem Vás,

e) Chraňte děti před vdechováním tabákového kouře,

 1. Nikotin je návyková látka.

Těmito věty bych nechtěla dávat nikomu naději v tom, že je kouření velkým přínosem.
Přináší však určité výhody a to hlavně psychologického charakteru.patří mezi ně:

 • Chyba! Záložka není definována.sociální soudržnost

 • Chyba! Záložka není definována.lepší zvládnutí stresu (tzv. berlička)

 • Chyba! Záložka není definována.určité zařazení do společnosti

 • Chyba! Záložka není definována.nepřibírá se na váze (rychlejší peristaltika)

 • Chyba! Záložka není definována.nižší frekvence Parkinsonovy choroby a Alzheimerovy choroby (je to proto, že se kuřák většinou nedožije věku, ve kterém by tyto choroby mohly vypuknout)

Zaměstnavatelé si uvědomili, že když je pracovník kuřák, tak že je jeho pracovní výkonnost
mnohem nižší než u nekuřáků. Denně ve svých pauzách (pokud není hlídán) kouří
celkem asi 50 minut. To je pro firmu značná finanční zátěž. Představme si firmu, ve které je 100 osob. 25 z nich prokouří denně 50 minut (vykouření jedné cigarety trvá cca. 5 minut). Za měsíc to pak dělá 25×cca. 22 dní×50 minut = tj.asi 450 prokouřených hodin! Jedna nejmenovaná firma se rozhodla, že dá každému zaměstnanci (kteří převážně pracovali venku v areálu firmy), který PŘESTANE kouřit nebo nekouří každý měsíc prémii 500 Kč než kuřákovi. Pokud by osoba začala kouřit (ať už znovu nebo nanovo), tak by musela VŠECHNY odměny do halíře vrátit. Výhody nekuřáků pro firmu jsou z druhého odstavce zcela evidentní.

Poradní skupina pro prevenci kouření vypracovala návrh věcného záměru zákona “ na ochranu před škodlivými účinky tabákových výrobků” a předložila jej ministru zdravotnictví

k dalšímu jednání. Po vnitřních připomínkách byl věcný záměr zákona projednán a schválen vládou ČR dne 22. září 1999. Po změně ministra zdravotnictví v roce 2000 však Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo nový návrh zákona “o ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami”, kde je řešena problematika tabáku, alkoholu a drog společně. V současné době je zpracováno paragrafované znění a čeká na projednání ve vládě

Z iniciativy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byla do povinných učebních osnov základních škol zahrnuta široce pojatá výchova proti kouření: vedle zdravotních následků kouření se děti učí o ekonomice kouření, o způsobech odmítání nabídky tabákových výrobků, o reklamě, o ochraně proti pasivní expozici, o pomoci kuřákům při odvykání kouření.

V Evropské Unii byla přijata v roce 1998 Direktivakterá nedovolovala reklamu na tabákové výrobky v těchto oblastech:

Zakazuje veškeré “komerční komunikace” a sponzorování, jejichž cílem je podpora prodeje tabákových výrobků. Reklama v rámci interních obchodních styků a v místech prodeje má výjimku.Reklama netabákových výrobků, nesoucích název tabákových výrobků (kupř. Camel Boots) může být povolena pouze “v dobré vůli”, pokud se bude objevovat v jiné formě - jsou povoleny 3 roky pro změnu.Reklama nových netabákových výrobků, které mají název tabákových výrobků, se smí vyskytovat jen v jiné formě. Pro nový tabákový výrobek se nesmí použít název netabákového výrobku (např. Harley Davidson Cigarettes).Zákaz distribuce cigaret zdarma

Výzkumy prokázaly, že požadavky na tabákové výrobky jsou závislé na jejich ceně. Pokud cena stoupá, požadavky klesají. Vysoké daně jsou tedy jedním z nejdůležitějších prostředků ke snížení spotřeby. Vysoká cena především odrazuje děti od zahájení kouření.

Pokud rostou příjmy obyvatelstva rychleji než cena cigaret, kuřák si může dovolit vykouřit více cigaret. Tomu lze zabránit pouze zvyšováním daní tabákových výrobků