Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Gorila horská

Gorila horská

Nejmohutnějším lidoopem je gorila.Tento africký primát dorůstá výšky 1.75m a volně žijící samci mohou vážit až 100kg. V zajetí, kde se gorily tolik nepohybují, mají sklon k tloustnutí a proto nejsou výjimkou jedinci o hmotnosti přes 200kg. Domovem goril jsou nížinné i deštné pralesy západní a východní části Afriky. Zoologové napsali tři poddruhy. V západní Africe žije nejznámější a taky nejpočetnější gorila nížinná G.g.gorilla, v pralesích na pravém břehu řeky Zaire až po jezero Kivu je rozšířena gorila východní G.g.graueri a v pohořích Kahuzi a Virunga, v hraniční oblasti Rwandy, Ugandy a Zairu, žije největší, ale také nejvíce ohrožená gorila horská .

Počátkem 90. let byly stavy goril nížinných odhadovány na 35 tisíc kusů, u goril východních to bylo na 3-5 tisíc kusů, zatímco goril horských žilo nejvýše 440 jedinců.Na záchranu horských goril vznikla v národním parku Volcano ve Rwandě výzkumná stanice, kde několik let působila Dian Fosseyová, která nám jedinečným způsobem přiblížila život těchto vzácných a mírumilovných primátů v knize Gorily v mlze.Fosseyová věnovala boji za záchranu horských goril mnoho času a nakonec přinesla i oběť největší - v roce 1986 ji v rezervaci zavraždili pytláci. Přibližně v té době přišla správa rezervace s myšlenkou zpřístupnit rezervaci horských goril turistům. Organizátoři akce byli přesvědčeni, že se jim podaří sehnat potřebné finance a zároveň získat co nejširší veřejnost pro záchranu vzácných lidoopů. Do určité míry se jim to podařilo, ale mezi gorily se kontaktem s turisty dostaly lidské nemoci, k nimž jsou lidoopi velmi vnímaví, především chřipka. Část goril byla nakažena nebezpečným střevním parazitem měchovcem americkým. Největší pohroma však potkala gorily v roce 1991, kdy ve Rwandě propukla krvavá občanská válka. Vojáci obsadili a vyplenili výzkumnou stanici a její personál si stěží zachránil život. V chaosu a nastalém hladomoru vpadly do rezervace desetitisíce uprchlíků, kteří lovili vše živé včetně horských goril. Kolik goril ve Rwandě přežilo není známo, válečného běsnění byla ušetřena jenom malá populace v Ugandě. Podobný osud hrozí i nížinným a východním gorilám, žijícím na území bývalého Zairu a Konga.