Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

BOBR EVROPSKÝ

BOBR EVROPSKÝ

Třída: savci

Řád: hlodavci

Čeleď: bobrovití

Bobři patří k největším hlodavcům. Jsou to statná vodní zvířata, hlava a trup měří 75-100cm a hmotnost dospělého jedince je někdy i přes 30kg. Vzrostlý bobr nemá v Evropě konkurenci, jen jihoamerická kapybara je větší. Je ostatně na předním místě i mezi savci, hmotností například daleko předčí srnce, ač se zdá mnohem menší. Dodnes se zachoval jen ostrůvkovitě, na nemnoha místech, především v severských zemích. V Polských národních parcích,ve Francii a v Německu. V ČR se bobři udrželi především v jižních Čechách, kde byly v polovině 18. století budovány základny, tzv. bobrovny- v minulém století byli bobři dokonce v oblasti Třeboňska vypuštěny do volné přírody. Poslední český bobr byl však vyhuben roku 1871 a později zanikly i umělé chovy. V současnosti pronikají sporadicky na naše území z Podunají a díky vysokým stavům bobrů na Labi v Německu existuje možnost vysazovat bobry.

Bobr žije v rodinných skupinách, které mohou vytvářet i kolonie. Teritorium skupiny je rozsáhlé podle kvality porostů na břehu. Bobři si staví známá útočiště, takzvané vodní hrady. Jsou to obrovské kupy listí a tlejícího rostlinného materiálu. V nich je vlastní bobří obydlí, komůrka s hnízdem, odkud vede několik východů přímo pod hladinu. Vodní tišiny přehrazením toků bobřími hrázemi jsou i vítaným prostředím pro ryby a bezobratlé živočichy. Stahují se k nim i norci, ondatry vydry, hnízdí na nich vodní ptáci. Nad těmito hrázemi bývá dostatek vody i v období sucha. Když se tišiny postupem času zanesou mění se v bažiny či louky. Bobři se živí různými vodními rostlinami, hlavně však kůrou stromů a mladými větvičkami. Aby se na ně dostal, poráží stromy. Ostrými dlátovitými řezáky ohlodává kmeny kolem dokola nízko nad zemí a poráží tak i statné stromy, jejichž kmeny měří až půl metru v průměru. I když je dřevorubecká činnost bobra úctyhodná, nedokáže určit směr pádu stromů, jak se někteří mylně domnívají. Bobra poznáme bezpodmínečně podle jeho ocasu. Ocas slouží jednak k ohlodávání stromů, jelikož se o něj bobr opírá, nebo jím dává výstražný signál ostatním členům skupiny. – bouchá jím o zem. 51912ync53nof4f

Tedy ani bobří mláďata nelze zaměnit s malými ondatrami, podle tohoto nápadného znaku. Příbuzným bobra evropského je bobr kanadský.