Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Tygr

Tygr

Panthera tigris ssp.

Tygr, nejmohutnější kočkovitá šelma, je pro východní národy tím, čím je pro nás lev.

Na jedné straně úcta a obdiv, na druhé strach a nenávist.-to jsou dvě podoby vztahu lidí k tygrovi. Z někdejšího rozsáhlého areálu rozšíření tygrů zůstaly dnes už jen sporadické ostrůvky. Na území rozkládajícím se od vyprahlých končin západní a Střední Asie, po vlhké džungle pevniny a mrazivou tajgu na severu vzniklo 8 zeměpisných poddruhů. Nejmenší z nich, tygr balijský P.t. balica byl vyhuben již v roce 1937. Stejný osud zřejmě potkal tygra jávského P.t.sondaica-posledních 10-15 jedinců žilo ještě v 70.letech ve východním cípu ostrova- a také tygra turanského neboli kaspického P.t. virgata , který kdysi obýval Turecko, Afghánistan, írán a další. Nejasný je osud tygra čínského. P.t. amoyensis, na pokraji vyhynutí je tygr sumaterský. P.t. sumatrae, který v počtu 200 jedinců žije na západě ostrova ve zbytcích posledních pralesů. Ani 250 ussurijských tygrů si nemůže být jisto životem v rezervacích ruského Dálného východu, kam pronikají pytláci, kteří loví nejen tygry, ale i jejich hlavní obživu, vysokou zvěř a prasata. Relativně hojný je tygr indočínský, obývající těžce prostupné džungle jižní Číny, severního Vietnamu, Kambodže, Laosu a Malajsie. Pohnutý osud měl tygr indický, kterého Britové spolu s místními maháradži přivedli na pokraj záhuby. Ještě kolem roku 1920 žilo v Nepálu a Indii ne 40 tisíc tygrů, v roce 1972 to byly necelé 2 tisíce. Proto vznikl z iniciativy mezinárodních ochranářských organizací projekt "Operace tygr". Ve spolupráci s indickou vládou vznikly nové tygří rezervace a během deseti let se počet tygrů zvýšil na 4.5 tisíce kusů. Brzy se však ukázalo, že to je maximální počet, který může v přelidněné Indii žít. Tygři jsou samotáři a každý jedinec potřebuje lovecký revír o rozloze stovek až tisíců km2 .Odrostlá mláďata a staří nemocní jedinci jsou vytlačováni mimo rezervace a dostávají se do střetu s člověkem. Mezi těmito zvířaty, která musí bojovat o holé přežití, se nejčastěji objevují obávaní lidožrouti.